JEZIORO WIELGIE (WIELICKIE)

Dane ogólne jeziora

powierzchnia

70,9 ha

objętość

8109,6 tys.m3

głębokość maksymalna

47,0 m

powierzchnia zlewni całkowitej

3,5 km2

powiat

golubsko-dobrzyński

gmina

Zbójno

zlewnia

Lubianka-Drwęca-Wisła

makroregion

Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie

mezoregion

Pojezierze Dobrzyńskie

formy ochrony

-

Ocena podatności jeziora na degradację podczas ostatniego cyklu badawczego
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik wartość średnia punktacja

głębokość średnia [m]

11,4

1

V jeziora [tys.m3] / L jeziora [m]

2,12

2

% stratyfikacji wód

41,9

1

P dna czynnego [m2] / V epilimnionu [m3]

0,09

1

% wymiany wody w ciągu roku

5

1

współczynnik Schindlera

0,1

4

zagospodarowanie zlewni bezpośredniej

pola uprawne

3

sumaryczna wartość

1,43

kategoria podatności

I kategoria

system oceny podatności na degradację

Ocena stanu czystości wód jeziora podczcas ostatnich badań
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik jednostka okres i miejsce poboru próbek wartość średnia ocena

średnie nasycenie hypolimnionu tlenem

%

lato

12,2

3

tlen rozpuszczony

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

-

-

ChZT-Cr

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

36,5

3

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

2,4

2

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

0,8

1

fosforany

mg P/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,016

1

fosforany

mg P/l

lato - warstwa naddenna

0,080

3

fosfor całkowity

mg P/l

lato - warstwa naddenna

0,092

2

fosfor całkowity

mg P/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

0,016

1

azot mineralny

mg N/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,15

1

azot amonowy

mg N/l

lato - warstwa naddenna

0,18

1

azot całkowity

mg N/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

1,41

2

przewodność elektrolityczna

mS/cm

wiosna - warstwa powierzchniowa

461

4

chlorofil "a"

mg/m3

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

15,5

3

sucha masa sestonu

mg/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

4,0

1

widzialność krążka Secchiego

m

wiosna i lato (wart.śred.)

2,3

2

Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód

2,00 = II klasa

Weryfikacja stanu czystości ze względu na miano coli typu kałowego

27,8

1

Zweryfikowana klasa czystości

II klasa

system oceny jakości wód jeziorowych

Ocena stanu czytości wód jeziora podczs przeprowadzonych badań

lata badań klasa czystości wód

1993

III

2001

II

spis monitorowanych jezior województwa

powrót do mapy powiatu