JEZIORO WENECKIE

Dane ogólne jeziora

powierzchnia

131,7 ha

objętość

6601,3 tys.m3

głębokość maksymalna

20,3 m

powierzchnia zlewni całkowitej

92,0 km2

powiat

żniński

gmina

Żnin

zlewnia

Gąsawka-Noteć-Warta-Odra

makroregion

Pojezierze Wielkopolskie

mezoregion

Pojezierze Gnieźnieńskie

formy ochrony

OChK Jezior Żnińskich

Ocena podatności jeziora na degradację podczas ostatniego cyklu badawczego
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik wartość średnia punktacja

głębokość średnia [m]

5,0

2

V jeziora [tys.m3] / L jeziora [m]

0,80

3

% stratyfikacji wód

6,2

4

P dna czynnego [m2] / V epilimnionu [m3]

0,09

1

% wymiany wody w ciągu roku

150

2

współczynnik Schindlera

13,9

3

zagospodarowanie zlewni bezpośredniej

pola uprawne

3

sumaryczna wartość

2,57

kategoria podatności

III kategoria

system oceny podatności na degradację

Ocena stanu czystości wód jeziora podczcas ostatnich badań
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik jednostka okres i miejsce poboru próbek wartość średnia ocena

średnie nasycenie hypolimnionu tlenem

%

lato

6,5

3

tlen rozpuszczony

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

-

-

ChZT-Cr

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

55,5

4

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

5,1

3

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

20,0

4

fosforany

mg P/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,005

1

fosforany

mg P/l

lato - warstwa naddenna

0,480

4

fosfor całkowity

mg P/l

lato - warstwa naddenna

0,500

3

fosfor całkowity

mg P/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

0,093

2

azot mineralny

mg N/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

1,52

4

azot amonowy

mg N/l

lato - warstwa naddenna

5,74

4

azot całkowity

mg N/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

2,59

4

przewodność elektrolityczna

mS/cm

wiosna - warstwa powierzchniowa

650

4

chlorofil "a"

mg/m3

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

62,6

4

sucha masa sestonu

mg/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

11,9

3

widzialność krążka Secchiego

m

wiosna i lato (wart.śred.)

0,7

4

Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód

3,40 = poza klasą

Weryfikacja stanu czystości ze względu na miano coli typu kałowego

0,09

3

Zweryfikowana klasa czystości

poza klasą

system oceny jakości wód jeziorowych

Ocena stanu czytości wód jeziora podczs przeprowadzonych badań

lata badań klasa czystości wód

1980

-

1992

-

2004

poza klasą

spis monitorowanych jezior województwa

powrót do mapy powiatu