JEZIORO SZPITALNE

Dane ogólne jeziora

powierzchnia

66,4 ha

objętość

5008,7 tys.m3

głębokość maksymalna

19,6 m

powierzchnia zlewni całkowitej

14,1km2

powiat

tucholski

gmina

Gostycyn

zlewnia

Kamionka-Brda-Wisła

makroregion

Pojezierze Południowopomorskie

mezoregion

Dolina Brdy

formy ochrony

Tucholski PK

Ocena podatności jeziora na degradację podczas ostatniego cyklu badawczego
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik wartość średnia punktacja

głębokość średnia [m]

7,5

2

V jeziora [tys.m3] / L jeziora [m]

0,97

3

% stratyfikacji wód

10,4

3

P dna czynnego [m2] / V epilimnionu [m3]

0,07

1

% wymiany wody w ciągu roku

50

2

współczynnik Schindlera

2,8

2

zagospodarowanie zlewni bezpośredniej

pola uprawne

3

sumaryczna wartość

2,29

kategoria podatności

II kategoria

system oceny podatności na degradację

Ocena stanu czystości wód jeziora podczcas ostatnich badań
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik jednostka okres i miejsce poboru próbek wartość średnia ocena

średnie nasycenie hypolimnionu tlenem

%

lato

6,8

3

tlen rozpuszczony

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

-

-

ChZT-Cr

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

17,3

1

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

1,0

1

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

8,4

3

fosforany

mg P/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,009

1

fosforany

mg P/l

lato - warstwa naddenna

0,104

4

fosfor całkowity

mg P/l

lato - warstwa naddenna

0,130

2

fosfor całkowity

mg P/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

0,016

1

azot mineralny

mg N/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,39

2

azot amonowy

mg N/l

lato - warstwa naddenna

1,15

3

azot całkowity

mg N/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

0,74

1

przewodność elektrolityczna

mS/cm

wiosna - warstwa powierzchniowa

352

4

chlorofil "a"

mg/m3

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

3,6

1

sucha masa sestonu

mg/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

1,6

1

widzialność krążka Secchiego

m

wiosna i lato (wart.śred.)

3,5

2

Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód

2,00 = II klasa

Weryfikacja stanu czystości ze względu na miano coli typu kałowego

33

1

Zweryfikowana klasa czystości

II klasa

system oceny jakości wód jeziorowych

Ocena stanu czytości wód jeziora podczs przeprowadzonych badań

lata badań klasa czystości wód

1998

II

2004

II

spis monitorowanych jezior województwa

powrót do mapy powiatu