JEZIORO SZCZUKA

Dane ogólne jeziora

powierzchnia

25,5 ha

objętość

1217,2 tys.m3

głębokość maksymalna

11,1 m

powierzchnia zlewni całkowitej

12,0 km2

powiat

brodnicki

gmina

Brodnica

zlewnia

-

makroregion

Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie

mezoregion

Pojezierze Dobrzyńskie

formy ochrony

-

Ocena podatności jeziora na degradację podczas ostatniego cyklu badawczego
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik wartość średnia punktacja

głębokość średnia [m]

4,8

3

V jeziora [tys.m3] / L jeziora [m]

0,47

4

% stratyfikacji wód

0,0

4

P dna czynnego [m2] / V epilimnionu [m3]

0,13

2

% wymiany wody w ciągu roku

170

2

współczynnik Schindlera

9,9

2

zagospodarowanie zlewni bezpośredniej

pola uprawne

3

sumaryczna wartość

2,86

kategoria podatności

III kategoria

system oceny podatności na degradację

Ocena stanu czystości wód jeziora podczcas ostatnich badań
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik jednostka okres i miejsce poboru próbek wartość średnia ocena

średnie nasycenie hypolimnionu tlenem

%

lato

-

-

tlen rozpuszczony

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

0,0

4

ChZT-Cr

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

33,9

3

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

5,2

3

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

3,2

2

fosforany

mg P/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,006

1

fosforany

mg P/l

lato - warstwa naddenna

0,160

3

fosfor całkowity

mg P/l

lato - warstwa naddenna

0,160

3

fosfor całkowity

mg P/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

0,067

2

azot mineralny

mg N/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

1,62

4

azot amonowy

mg N/l

lato - warstwa naddenna

0,91

2

azot całkowity

mg N/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

2,42

4

przewodność elektrolityczna

mS/cm

wiosna - warstwa powierzchniowa

396

4

chlorofil "a"

mg/m3

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

48,7

4

sucha masa sestonu

mg/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

8,6

3

widzialność krążka Secchiego

m

wiosna i lato (wart.śred.)

1,0

3

Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód

3,07 = III klasa

Weryfikacja stanu czystości ze względu na miano coli typu kałowego

0,4

2

Zweryfikowana klasa czystości

III klasa

system oceny jakości wód jeziorowych

Ocena stanu czytości wód jeziora podczs przeprowadzonych badań

lata badań klasa czystości wód

1985

-

2004

III

spis monitorowanych jezior województwa

powrót do mapy powiatu