JEZIORO STUDZIENNE

Dane ogólne jeziora

powierzchnia

26,7 ha

objętość

2750,2 tys.m3

głębokość maksymalna

22,5 m

powierzchnia zlewni całkowitej

148,0 km2

powiat

bydgoski

gmina

Koronowo

zlewnia

Krówka-Brda-Wisła

makroregion

Pojezierze Południowopomorskie

mezoregion

Pojezierze Krajeńskie

formy ochrony

OChK jezior rynny byszewskiej

Ocena podatności jeziora na degradację podczas ostatniego cyklu badawczego
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik wartość średnia punktacja

głębokość średnia [m]

10,3

1

V jeziora [tys.m3] / L jeziora [m]

1,0

3

% stratyfikacji wód

40

1

P dna czynnego [m2] / V epilimnionu [m3]

0,05

1

% wymiany wody w ciągu roku

900

3

współczynnik Schindlera

53,8

4

zagospodarowanie zlewni bezpośredniej

grunty orne

3

sumaryczna wartość

2,28

kategoria podatności

II kategoria

system oceny podatności na degradację

Ocena stanu czytości wód jeziora podczs przeprowadzonych badań

lata badań klasa czystości wód

1978

poza klasą

spis monitorowanych jezior województwa

powrót do mapy powiatu