spis punktów monitorowanych rzek województwa według powiatówalfabetyczny spis punktów monitorowanych rzek województwa
POWIAT GRODZKI BYDGOSKI

Brda - pon. ujścia Strugi Bożenkowskiej

Brda - poniżej Zalewu Smukała

Brda - ujęcie wody - Czyżkówko (Bydgoszcz)

Brda - ul.Focha (Bydgoszcz)

Brda - Most Pomorski (Bydgoszcz)

Brda - Most Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz)

Brda - jaz Łęgnowo (Bydgoszcz)

Wisła - Fordon (Bydgoszcz)

Wisła - Łęgnowo (Bydgoszcz)

Kanał Bydgoski - pon. Brdy

Struga Młyńska - ujście do Kanału Bydgoskiego

Flis - pow. Bydgoszczy

Flis - ujście do Brdy
POWIAT GRODZKI GRUDZIĄDZKI

Marusza - Rudniczanka ujście do Kanału Głównego

Kanał Główny - ujście do Wisły

Marusza - Rudniczanka - pon. jez.Rudnickiego

Marusza - pow. jez.Rudnickiego

Rów Hermana

Trynka - pow. jez.Tarpno

Trynka - pon. jez.Tarpno

Trynka - ujście do Wisły

Rów Tarpieński - ujście do Rowu Hermana

Rów Hermana - pow. Rowu Tarpieńskiego

Rów Hermana - ujście do Wisły
POWIAT GRODZKI TORUŃSKI

Drwęca - ujście do Wisły

Struga Toruńska - pow. rozdziału wód

Struga Toruńska - ul.Bukowa (Toruń)

Struga Toruńska - wylot z Kaszownika

Struga Toruńska - ujście do Wisły

Struga Toruńska - Dolina Marzeń

Struga Toruńska - granica m.Torunia ul.Działowa

Struga Toruńska - gr.adm. Toruń - Lubicz

Mała Wisła - wlot z Wisły - Toruń

Mała Wisła - most przy ul.Majdany - Toruń

Mała Wisła - ujście do Wisły - Toruń
POWIAT GRODZKI WŁOCŁAWSKI

Struga Kujawska - pow. ZAW

Struga Kujawska - pon. ZAW

Zgłowiączka - ujście do Wisły

Zuzanka - ujście do Wisły

Wisła - tama Włocławek
POWIAT ALEKSANDROWSKI

Mała Tążyna - pon. Łowiczka

Mała Tążyna - pow. Konecka

Mała Tążyna - pon. Konecka

Tążyna - pow. Straszewa

Tążyna - pon. Straszewa

Mała Tążyna - ujście do Tążyny

Kanał Parchański - pow. Służewa

Wisła - Nieszawa

Kanał Parchański - pon. Aleksandrowa Kujawskiego

Kanał Parchański - pow. Aleksandrowa Kujawskiego
POWIAT BRODNICKI

Rypienica - ujście do Drwęcy

Drwęca - pon. Brodnicy

Struga Brodnicka - ujście do Drwęcy

Struga Brodnicka - pon. jez.Niskie Brodno

Struga Brodnicka - pow. jez.Wysokie Brodno

Struga Brodnicka - pon. jez.Czortek

Struga Brodnicka - pon. jez.Sumowickich

Lutryna - pon. jez.Wądzyńskiego

Lutryna - pon. ZR Mileszewy

Duża Bacha - ujście do Lutryny

Lutryna - pow. Dużej Bachy

Drwęca - pow. Brodnicy

Skarlanka - ujście do Drwęcy

Skarlanka - pow. jez.Bachotek

Skarlanka - pow. jez.Strażym

Cichówka - ujście do jez.Strażym

Brynica - ujście do Drwęcy

Pissa - ujście do Brynicy

Pissa - Komrowo

Pissa - pon. jez.Księte

Brynica - pow. Pissy

Brynica - pow. Górzanki

Brynica - pon. jez.Bryńskich

Brynica - pow. jez.Bryńskich

Górzanka - ujście do Brynicy

Górzanka - pon. oczyszczalnii
POWIAT BYDGOSKI

Sępólna - ujście do Zbiornika Koronowskiego

Struga Lucimska - ujście do jez.Piaseczno

Dopływ z Prosperowa do jez.Słupowskiego

Brda - Kanał ulgowy do hydroelektrowni w Samociążku

Brda - poniżej hydroelektrowni i Martwej Brdy (Samociążek)

Kotomierzyca - pon. Strugi z Żołędowa (Nowy Młynek)

Kotomierzyca - pow. Strugi z Dobrcza (Karczemka)

Kotomierzyca pow. Kotomierza

Krówka - ujście do Zbiornika Koronowskiego

Kręgiel - ujście do Zbiornika Koronowskiego

Kotomierzyca - ujście do Brdy (Samociążek)

Struga Młyńska - pow. oczyszczalni Białe Błota

Struga Młyńska - pon. oczyszczalni Białe Błota

Struga Młyńska - pon. Belmy

Kanał Starogrodzki - Papówka - pon. jez.Czarże
POWIAT CHEŁMIŃSKI

Fryba - Żygąd

Struga Papowska - pon. jez.Papowskiego

Struga Papowska - ujście do Fryby

Kanał Starogrodzki -Papówka - pow. jez.Starogrodzkich

Kanał Starogrodzki - Papówka - pon. jez.Starogrodzkich

Fryba - Chełmno

Fryba - ujście do Wisły

Struga Żaki

Struga Żaki - Wichorze

Struga Żaki

Struga Żaki

Struga Sadzka - ujście do Strugi Żaki

Struga Żaki - ujście do Kanału Głównego

Kanał Główny - Chełmno
POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

Struga Toruńska - pow. jez.Mlewickiego

Struga Kowalewska - pow. Kowalewa

Struga Kowalewska - pon. oczyszczalni

Struga Kowalewska - ujście do Drwęcy

Struga Rychnowska - droga Toruń - Kowalewo

Struga Rychnowska - pon. stawów rybnych

Struga Kujawska - Wrocki

Struga Kujawska - Cieszyny

Struga Kujawska - ujście do Drwęcy

Drwęca - pow. Strugi Wąbrzeskiej

Struga Wąbrzeska - ujście do Drwęcy

Ruziec - ujście do Drwęcy

Drwęca - pon. Ruźca

Ruziec - wylot z jez.Ruduskiego

Ruziec - pow. jez.Ruduskiego

Lubianka - pon. jez.Mazowsze

Lubianka - Rudaw

Dopływ z Miliszew - ujście do Lubianki

Lubianka - ujście do Drwęcy

Struga Ciechocińska - rozdział wód

Struga Ciechocińska - dopływ z Małszyc

Struga Ciechocińska - ujście do Drwęcy
POWIAT GRUDZIĄDZKI

Kanał Główny - pon. Młynówki

Młynówka - ujście do Kanału Głównego

Struga Wałdowska - ujście do Młynówki

Młynówka - Wałdowo Szlacheckie

Marusza - most drogowy

Marusza - pon. jez.Skępe

Marusza - pow. jez.Skępe

Marusza - pon. jez.Wilczak

Rów z Mełna - ujście do Maruszy

Struga Radzyńska - pow. Radzynia

Dopływ z Fijewa - ujście do Strugi Radzyńskiej

Struga Radzyńska - pow. jez.Dąbrówka

Struga Radzyńska - pow. jez.Piętki

Struga Radzyńska - ujście do Lutryny

Lutryna - pow. Strugi Radzyńskiej

Osa - pow. jez.Płowęż

Osa - pon. jez.Płowęż

Osa - pon. Lutryny

Łasinka - pon. jez.Łasińskiego

Łasinka - ujście do Osy

Gardęga - ujście do Osy

Osa - pow. Pręczawy

Pręczawa - ujście do Osy

Osa - pon. Pręczawy

Osa - ujście do Wisły
POWIAT INOWROCŁAWSKI

Noteć - pon. Kanału Smyrnia (Wojdal)

Noteć - pon. Pakości

Stara Noteć Ludziska pow. Kanału Noteć-Leszczyce

Noteć pon. jez.Gopło (Kobylniki)

Struga Zielona - pow. wylotu ścieków

Struga Zielona - pon. wylotu ścieków

Struga Zielona - granica b.woj. toruńskiego

Kanał Smyrnia - ujście do Noteci (Wojdal)

Dopływ do Kanału Smyrnia pon. wysypiska w Latkowie

Dopływ do Kanału Smyrnia pow. wysypiska w Latkowie

Noteć Zachodnia - ujście do Noteci (Pakość)

Noteć - pon. Mątew (wodowskaz Leszczyce)

Stara Noteć Ludziska pon. przegrody w Sielcu

Stara Noteć Ludziska - pon. jez.Ludzisko

Kanał Parchański - pon. Parchania

Kanał Parchański - pon. Brudni

Kanał Parchański - pon. Mleczkowa

Kanał Bachorze - ujście do jez.Gopło

Rów Łagiewnicki - ujście do jez.Gopło

Kanał Gocanowski - ujście do jez.Gopło

Dopływ z Radziejowa - ujście do jez.Gopło

Kanał Gopło - Świesz - ujście do jez.Gopło
POWIAT LIPNOWSKI

Bętlewianka - poniżej jez.Tupadłowskiego

Bętlewianka - powyżej Grochowalska

Chełmiczanka - pon. jez.Ostrowitego

Chełmiczanka - pow. jez.Ostrowitego

Chełmiczanka - pon. jez.Czarnego

Mień - pon. Lipna

Biskupianka - ujście do Mieni

Mień - pow. Lipna

Młynarka - ujście do Mieni

Mień - pow. jez.Świętego

Lubianka - pow. jez.Sumin

Lubianka - wylot z jez.Sumin

Lubianka - pon. wylotu do Lubianki I

Lubianka - pow. jez.Mazowsze

Brzeźnica - ujście do Zb.Włocławskiego

Skrwa lewa - ujście do Zb.Włocławskiego

Skrwa prawa - ujście do Zb.Włocławskiego

Kamieniczka - ujście do Zb.Włocławskiego

Wierzniczka (Świnka) - ujście do Zb.Włocławskiego
POWIAT MOGILEŃSKI

Panna - pow. Strugi z jez.Kierzkowskiego

Panna - pow. jez.Mogileńskiego

Panna - pon. jez.Mogileńskiego

Panna - pon. oczyszczalni

Panna Południowa - pon. jez.Szydłowskiego

Panna - ujście do Noteci Zachodniej

Noteć Zachodnia - pon. ujścia Panny

Noteć Zachodnia - wodowskaz Gębice

Kanał Ostrowo - Gopło - ujście do jez.Gopło
POWIAT NAKIELSKI

Orla - pon. jez.Witosławskiego

Orla - pon. Radzicza

Orla - ujście do Łobzonki

Rokitka - ujście do Noteci

Noteć - pon. Nakła (Gromadno)

Kanał Bydgoski - ujście do Noteci

Noteć - pow. Nakła (Tur)

Gąsawka - ujście do Noteci

Gąsawka - pon. Szubina i oczyszczalni

Biała Struga - dopływ do Gąsawki

Gąsawka - pow. Szubina

Kcyninka - most (Kcynia)

Kcyninka - Miastkowo

Kcyninka - pon. Chwaliszewa

Kcyninka - Smogólec (ujście do Noteci)

Rokitka - pon. jez.Wieleckiego

Rokitka - pon. Mroczy

Rokitka - pow. jez.Ostrowo

Rokitka - pon. jez.Ostrowo

Rokitka - pow. Dębowa (Małocin)

Rokitka - pow. Sadek

Rokitka - pon. Sadek
POWIAT RADZIEJOWSKI

Kanał Bachorze - pow. Kanału Ułomie

Bachorza - Bądkowo

Kanał Gocanowski - pon. Radziejowa

Kanał Gocanowski - pow. Radziejowa

Zgłowiączka - pow. Osięcin

Zgłowiączka - pon. Osięcin

Zgłowiączka - pow. jez.Głuszyńskiego

Zgłowiączka - pon. jez.Głuszyńskiego

Sarnówka - pow. jez.Chalno Południowe

Sarnówka - pow. jez.Kamieniec

Kanał Gopło - Swiesz - pow. Piotrkowa Kujawskiego

Rów Południowy - ujście do jez.Gopło
POWIAT RYPIŃSKI

Ruziec - wylot z jez.Ruda

Rypienica - pon. Rypina

Rypienica - pow. Rypina
POWIAT SĘPOLEŃSKI

Kamionka - pow. jez.Niwy (Zamarte)

Kamionka - pow. jez.Mochel (Kamień Krajeński)

Kamionka - pon. jez.Mochel (Cerkwica Duża)

Kamionka - pon. Strugi Wytrych (Pamiętowo)

Sępólna pon. jez.Lutowskiego

Sępólna - pon. jez.Sępoleńskiego

Sępólna - pon. oczyszczalni w Sępólnie Kraj.

Sępólna - pon. jez.Niechorz

Orla - pow. jez.Więcborskiego

Orla - pon. jez.Więcborskiego

Orla - pon. oczyszczalni ścieków Więcbork (Runowo Kraj.)

Rokitka - pow. jez.Wieleckiego
POWIAT ŚWIECKI

Mątawa - pon. Nowego

Mątawa - Krusze

Mątawa - pon. jez.Święte

Wisła - Sartowice

Mątawa - pon. jez.Mątasek (Krzewiny)

Krępa - Pięciomorgi

Kotomierzyca - Łowin

Kotomierzyca - pon. Pruszcza

Mątawa - pow. Nowego

Wda - ujście do Wisły (Świecie)

Kanał Główny - ujście Główkowo

Wda - pow. Świecia (Przechowo)

Wyrwa - ujście do Wdy

Wda - Leosia pon. hydroelektrowni Gródek

Wda - Gródek

Wda - pon. ujścia Strugi Sobińskiej (Żur)

Struga Sobińska - ujście do Wdy

Prusina - ujście do Wdy

Wda - wodowskaz Będno
POWIAT TORUŃSKI

Mień - ujście do Wisły

Struga Ciechocińska

Struga Młyńska - Silno

Struga Młyńska - Grabowiec

Struga Młyńska - ujście do Wisły

Jordan - ujście do Drwęcy

Struga Lubicka - ujście do Drwęcy

Drwęca - pow. ujęcia wody

Struga Rychnowska - ujście do Drwęcy

Struga Toruńska - zlewnia eksperymentalna UMK

Struga Toruńska - zlewnia eksperymentalna UMK

Struga Toruńska - pow.Torunia - Grębocin

Kanał Zelgno - ujście do Strugi Toruńskiej

Dopływ Bocienia - ujście do Strugi Toruńskiej

Kanał Mialkusz - ujście do Fryby

Fryba - pon. dopływu z cukrownii

Dopływ do Fryby z cukrownii

Struga Łysomicka

Struga Łysomicka

Srtuga Łysomicka

Struga Papowska Mała - ujście do Strugi Łysomickiej

Struga Papowska Mała - pon. oczyszczalni Łubianka

Struga Łysomicka - ujście do Kanału Górnego

Kanał Górny - Zarośle Cieńkie

Kanał Górny - ujście do Kanału Dolnego

Struga Strzeblewicka - ujście do Kanału Górnego

Kanał Górny i Dolny - ujście do Wisły

Kanał Dolny - ujście do Kanału Górnego

Kanał Dolny

Kanał Górny

Kanał Górny - Przysiek

Wisła - pon. Torunia

Struga Zielona - ujście do Wisły

Struga Nieszawska - ujście do Strugi Zielonej

Struga Nieszawska - pow. oczyszczalnii

Struga Zielona - pow. Strugi Nieszawskiej
POWIAT TUCHOLSKI

Brda - pow. ujścia Raciążkiej Strugi

Czerka Struga - ujście do Brdy (Lutomski Młyn)

Brda - pow. ujścia Bielskiej Strugi (Woziwoda)

Brda - pon. ujścia Bielskiej Strugi (Paskosz)

Brda - pow. ujścia Strugi Kicz (Rudzki Most) - wodowskaz Tuchola

Brda - pon. ujścia Strugi Kicz (Piszczek)

Brda - Piła Młyn (wlot do Zbiornika Koronowskiego)

Kamionka - Leontynowo

Kamionka - pow. Gostycyna

Bielska Struga - pow. WKB (Zwierzyniec)

Bielska Struga - pon. WKB (Rzepiczna)

Bielka Struga - pon. jez.Białego

Bielska Struga - ujście do Brdy

Struga Raciążska - ujście do Brdy

Czerska Struga - pon. Czerska

Struga Raciążska - pow. jez.Racińskiego

Struga Raciążska - pow. jez.Grochowskiego (Silno)

Kicz - ujście do Brdy

Kicz - pow. Tucholi (Mędromierz Mały)

Kicz - pow. jez.Tuchółka

Ruda - ujście do Brdy (Świt)
POWIAT WĄBRZESKI

Kanał Zgniłka - ujście do Strugi Toruńskiej

Struga Toruńska - pon. Kanału Błoto

Struga Toruńska - pon. jez.Wieczno

Struga Toruńska - pow. jez.Płużnica

Dopływ z jez.Wieldządz

Kanał Siciński - pon. Książek

Kanał Siciński - pow. Książek

Struga Wąbrzeska - pow. jez.Zamkowego

Struga Wąbrzeska - pon. oczyszczalnii

Struga Wąbrzeska - pow. jez.Radowiska

Struga Wąbrzeska - pon. jez.Radowiska

Wawrzonka - ujście do Strugi Wąbrzeskiej

Struga Kujawska - pon. rozdziału wód

Kanał Książki - ujście do jez.Wielkiego
POWIAT WŁOCŁAWSKI

Bętlewianka - ujście do Zbiornika Włocławskiego

Wisła - pon.Włocławka - Gąbinek

Chełmiczanka - pow. jez.Chełmica

Chełmiczanka - ujście do Wisły

Zuzanka - pon. Modzerowa

Zuzanka - pow. Modzerowa

Ruda - ujście do Wisły

Zuzanka - pon. jez.Telążna

Rakutówka - pon. jez.Rakutowskiego

Rakutówka - pow. jez.Rakutowskiego

Lubieńka - wylot z jez.Lubień

Lubieńka - pon. Lubienia Kujawskiego

Lubieńka - pow. Śmiłowic

Rakutówka - ujście do Lubieńki

Lubieńka - ujście do Zgłowiączki

Zgłowiączka - pow. Włocławka

Zgłowiączka - pow. ujścia Lubieńki

Zgłowiączka - pon. Brześcia Kujawskiego

Bachorza - ujście do Zgłowiaczki

Zgłowiaczka - pow. Brześcia Kujawskiego

Zgłowiączka - pon. Lubrańca

Chodeczka - ujście do Zgowiączki

Dunaj - ujście do Zgłowiączki

Zgłowiączka - pow. Lubrańca

Kocięta - ujście do Zgłowiączki

Sarnówka - pon. jez.Choteskiego

Chodeczka - wylot z jez.Krukowskiego

Chodeczka - wlot do jez.Borzymowskiego

Chodeczka - pon. Chodecza

Chodeczka - wylot z jez.Chodeckiego
POWIAT ŻNIŃSKI

Noteć - pow. Łabiszyna (Pturek)

Gąsawka - pon. jez.Żnińskiego Dużego

Dopływ z Januszkowa

Gąsawka pow. jez.Żnińskiego Dużego

Gąsawka pon. jez.Żnińskiego Małego

Gąsawka pon. jez.Weneckiego

Gąsawka - pon. jez.Gąsawskiego

Gąsawka - pow. jez.Gąsawskiego

Gąsawka - pow. jez.Oćwieckiego

Wełna - pow. jez.Zioło (Biskupiec)

Wełna - pow. jez.Rogowskiego

Wełna - pon. jez.Rogowskiego

Wełna - pow. jez.Żernickiego

Wełna - wodowskaz Janowiec Wielkopolski

Wełna - pon. Janowca Wielkopolskiego (Zakrzewo)
powrót do mapy województwa