JEZIORO SĘPOLEŃSKIE

Dane ogólne jeziora

powierzchnia

156,3 ha

objętość

7501,6 tys.m3

głębokość maksymalna

10,9 m

powierzchnia zlewni całkowitej

83,1 km2

powiat

sępoleński

gmina

Sępólno Krajeńskie

zlewnia

Sępolna-Brda-Wisła

makroregion

Pojezierze Południowopomorskie

mezoregion

Pojezierze Krajeńskie

formy ochrony

Krajeński PK

Ocena podatności jeziora na degradację podczas ostatniego cyklu badawczego
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik wartość średnia punktacja

głębokość średnia [m]

4,8

3

V jeziora [tys.m3] / L jeziora [m]

0,67

4

% stratyfikacji wód

0,0

4

P dna czynnego [m2] / V epilimnionu [m3]

0,15

2

% wymiany wody w ciągu roku

200

2

współczynnik Schindlera

11,1

3

zagospodarowanie zlewni bezpośredniej

różnorodność

3

sumaryczna wartość

2,86

kategoria podatności

III kategoria

system oceny podatności na degradację

Ocena stanu czystości wód jeziora podczcas ostatnich badań
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik jednostka okres i miejsce poboru próbek wartość średnia ocena

średnie nasycenie hypolimnionu tlenem

%

lato

-

-

tlen rozpuszczony

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

0,1

4

ChZT-Cr

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

73,8

4

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

3,1

2

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

2,2

2

fosforany

mg P/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,019

1

fosforany

mg P/l

lato - warstwa naddenna

0,400

4

fosfor całkowity

mg P/l

lato - warstwa naddenna

0,440

3

fosfor całkowity

mg P/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

0,078

2

azot mineralny

mg N/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

2,13

4

azot amonowy

mg N/l

lato - warstwa naddenna

1,46

3

azot całkowity

mg N/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

1,87

3

przewodność elektrolityczna

mS/cm

wiosna - warstwa powierzchniowa

354

4

chlorofil "a"

mg/m3

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

24,2

3

sucha masa sestonu

mg/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

6,0

2

widzialność krążka Secchiego

m

wiosna i lato (wart.śred.)

1,2

3

Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód

2,93 = III klasa

Weryfikacja stanu czystości ze względu na miano coli typu kałowego

0,2

2

Zweryfikowana klasa czystości

III klasa

system oceny jakości wód jeziorowych

Ocena stanu czytości wód jeziora podczs przeprowadzonych badań

lata badań klasa czystości wód

1973

-

1986

III

1998

III

2006

III

spis monitorowanych jezior województwa

powrót do mapy powiatu