JEZIORO RUNOWSKIE DUŻE

Dane ogólne jeziora

powierzchnia

53,9 ha

objętość

1274,0 tys.m3

głębokość maksymalna

4,3 m

powierzchnia zlewni całkowitej

176,9 km2

powiat

sępoleński

gmina

Więcbork

zlewnia

Orla-Łobżonka-Noteć

makroregion

Pojezierze Południowopomorskie

mezoregion

Pojezierze Krajeńskie

formy ochrony

Krajeński PK

Ocena podatności jeziora na degradację podczas ostatniego cyklu badawczego
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik wartość średnia punktacja

głębokość średnia [m]

2,4

4

V jeziora [tys.m3] / L jeziora [m]

0,42

4

% stratyfikacji wód

0,0

4

P dna czynnego [m2] / V epilimnionu [m3]

0,42

4

% wymiany wody w ciągu roku

2000

4

współczynnik Schindlera

138,9

4

zagospodarowanie zlewni bezpośredniej

różnorodność

2

sumaryczna wartość

3,71

kategoria podatności

poza kategorią

system oceny podatności na degradację

Ocena stanu czystości wód jeziora podczcas ostatnich badań
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik jednostka okres i miejsce poboru próbek wartość średnia ocena

średnie nasycenie hypolimnionu tlenem

%

lato

-

-

tlen rozpuszczony

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

-

-

ChZT-Cr

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

89,0

4

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

7,5

3

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

-

-

fosforany

mg P/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,016

1

fosforany

mg P/l

lato - warstwa naddenna

-

-

fosfor całkowity

mg P/l

lato - warstwa naddenna

-

-

fosfor całkowity

mg P/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

0,085

2

azot mineralny

mg N/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,46

3

azot amonowy

mg N/l

lato - warstwa naddenna

-

-

azot całkowity

mg N/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

2,13

4

przewodność elektrolityczna

mS/cm

wiosna - warstwa powierzchniowa

580

4

chlorofil "a"

mg/m3

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

19,4

3

sucha masa sestonu

mg/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

16,2

4

widzialność krążka Secchiego

m

wiosna i lato (wart.śred.)

0,8

4

Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód

3,20 = III klasa

Weryfikacja stanu czystości ze względu na miano coli typu kałowego

1,0

1

Zweryfikowana klasa czystości

III klasa

system oceny jakości wód jeziorowych

Ocena stanu czytości wód jeziora podczs przeprowadzonych badań

lata badań klasa czystości wód

2006

III

spis monitorowanych jezior województwa

powrót do mapy powiatu