JEZIORO RAKUTOWSKIE WIELKIE

Dane ogólne jeziora

powierzchnia

300,5 ha

objętość

3228,5 tys.m3

głębokość maksymalna

2,8 m

powierzchnia zlewni całkowitej

88,4 km2

powiat

włocławski

gmina

Kowal

zlewnia

Rakutówka-Lubieńka-Zgłowiączka-Wisła

makroregion

Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka

mezoregion

Kotlina Płocka

formy ochrony

rezerwat "Jezioro Rakutowskie" rezerwat "Olszyny Rakutowskie"

Ocena podatności jeziora na degradację podczas ostatniego cyklu badawczego
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik wartość średnia punktacja

głębokość średnia [m]

1,1

4

V jeziora [tys.m3] / L jeziora [m]

0,45

4

% stratyfikacji wód

0,0

4

P dna czynnego [m2] / V epilimnionu [m3]

0,93

4

% wymiany wody w ciągu roku

200

2

współczynnik Schindlera

27,4

3

zagospodarowanie zlewni bezpośredniej

27,4

3

sumaryczna wartość

3,29

kategoria podatności

poza kategorią

system oceny podatności na degradację

Ocena stanu czystości wód jeziora podczcas ostatnich badań
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik jednostka okres i miejsce poboru próbek wartość średnia ocena

średnie nasycenie hypolimnionu tlenem

%

lato

-

-

tlen rozpuszczony

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

-

-

ChZT-Cr

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

40,5

3

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

1,0

1

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

-

-

fosforany

mg P/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,009

1

fosforany

mg P/l

lato - warstwa naddenna

-

-

fosfor całkowity

mg P/l

lato - warstwa naddenna

-

-

fosfor całkowity

mg P/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

0,026

1

azot mineralny

mg N/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,76

3

azot amonowy

mg N/l

lato - warstwa naddenna

-

-

azot całkowity

mg N/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

1,43

2

przewodność elektrolityczna

mS/cm

wiosna - warstwa powierzchniowa

616

4

chlorofil "a"

mg/m3

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

3,3

1

sucha masa sestonu

mg/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

2,2

1

widzialność krążka Secchiego

m

wiosna i lato (wart.śred.)

1,9

3

Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód

2,00 = II klasa

Weryfikacja stanu czystości ze względu na miano coli typu kałowego

4,0

1

Zweryfikowana klasa czystości

II klasa

system oceny jakości wód jeziorowych

Ocena stanu czytości wód jeziora podczs przeprowadzonych badań

lata badań klasa czystości wód

1982

-

1994

III

2001

II

spis monitorowanych jezior województwa

powrót do mapy powiatu