JEZIORO PŁOWĘŻ

Dane ogólne jeziora

powierzchnia

174,2 ha

objętość

6522,3 tys.m3

głębokość maksymalna

6,3 m

powierzchnia zlewni całkowitej

502,0 km2

powiat

brodnicki

gmina

Jabłonowo Pomorskie

zlewnia

Osa-Wisła

makroregion

Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie

mezoregion

Pojezierze Brodnickie

formy ochrony

OChK Doliny Osy i Gardęgi

Ocena podatności jeziora na degradację podczas ostatniego cyklu badawczego
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik wartość średnia punktacja

głębokość średnia [m]

3,7

3

V jeziora [tys.m3] / L jeziora [m]

1,08

3

% stratyfikacji wód

0,0

4

P dna czynnego [m2] / V epilimnionu [m3]

0,27

3

% wymiany wody w ciągu roku

1100

4

współczynnik Schindlera

77,0

4

zagospodarowanie zlewni bezpośredniej

pola uprawne

3

sumaryczna wartość

3,43

kategoria podatności

poza kategorią

system oceny podatności na degradację

Ocena stanu czystości wód jeziora podczcas ostatnich badań
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik jednostka okres i miejsce poboru próbek wartość średnia ocena

średnie nasycenie hypolimnionu tlenem

%

lato

-

-

tlen rozpuszczony

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

0,0

4

ChZT-Cr

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

57,3

4

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

11,4

4

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

-

-

fosforany

mg P/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,005

1

fosforany

mg P/l

lato - warstwa naddenna

-

-

fosfor całkowity

mg P/l

lato - warstwa naddenna

-

-

fosfor całkowity

mg P/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

0,179

3

azot mineralny

mg N/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,22

2

azot amonowy

mg N/l

lato - warstwa naddenna

-

-

azot całkowity

mg N/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

2,55

4

przewodność elektrolityczna

mS/cm

wiosna - warstwa powierzchniowa

435

4

chlorofil "a"

mg/m3

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

124,8

4

sucha masa sestonu

mg/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

17,7

4

widzialność krążka Secchiego

m

wiosna i lato (wart.śred.)

0,8

4

Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód

3,45 = poza klasą

Weryfikacja stanu czystości ze względu na miano coli typu kałowego

2,0

1

Zweryfikowana klasa czystości

poza klasą

system oceny jakości wód jeziorowych

Ocena stanu czytości wód jeziora podczs przeprowadzonych badań

lata badań klasa czystości wód

1987

-

1997

poza klasą

2003

poza klasą

spis monitorowanych jezior województwa

powrót do mapy powiatu