JEZIORO MOSZCZONNE

Dane ogólne jeziora

powierzchnia

55,5 ha

objętość

7408,5 tys.m3

głębokość maksymalna

34,0 m

powierzchnia zlewni całkowitej

4,5 km2

powiat

lipnowski

gmina

Kikół

zlewnia

Wilenica-Rudziec-Drwęca-Wisła

makroregion

Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie

mezoregion

Pojezierze Dobrzyńskie

formy ochrony

strefa ciszy

Ocena podatności jeziora na degradację podczas ostatniego cyklu badawczego
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik wartość średnia punktacja

głębokość średnia [m]

13,3

1

V jeziora [tys.m3] / L jeziora [m]

1,82

3

% stratyfikacji wód

38,9

1

P dna czynnego [m2] / V epilimnionu [m3]

0,04

1

% wymiany wody w ciągu roku

7

1

współczynnik Schindlera

0,6

1

zagospodarowanie zlewni bezpośredniej

pola uprawne

3

sumaryczna wartość

1,57

kategoria podatności

II kategoria

system oceny podatności na degradację

Ocena stanu czystości wód jeziora podczcas ostatnich badań
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik jednostka okres i miejsce poboru próbek wartość średnia ocena

średnie nasycenie hypolimnionu tlenem

%

lato

0,0

4

tlen rozpuszczony

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

-

-

ChZT-Cr

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

19,8

1

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

2,7

2

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

1,8

1

fosforany

mg P/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,050

3

fosforany

mg P/l

lato - warstwa naddenna

0,328

4

fosfor całkowity

mg P/l

lato - warstwa naddenna

0,393

3

fosfor całkowity

mg P/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

0,064

2

azot mineralny

mg N/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,32

2

azot amonowy

mg N/l

lato - warstwa naddenna

0,50

2

azot całkowity

mg N/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

0,95

1

przewodność elektrolityczna

mS/cm

wiosna - warstwa powierzchniowa

361

4

chlorofil "a"

mg/m3

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

11,4

2

sucha masa sestonu

mg/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

3,6

1

widzialność krążka Secchiego

m

wiosna i lato (wart.śred.)

2,1

2

Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód

2,27 = II klasa

Weryfikacja stanu czystości ze względu na miano coli typu kałowego

0,8

2

Zweryfikowana klasa czystości

II klasa

system oceny jakości wód jeziorowych

Ocena stanu czytości wód jeziora podczs przeprowadzonych badań

lata badań klasa czystości wód

1988

-

1997

II

2005

-

spis monitorowanych jezior województwa

powrót do mapy powiatu