-
-

OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH

ZGODNA Z RAMOWĄ DYREKTYWĄ WODNĄ

-

Ocena wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1549).

-

2015

2012

-

-

Zbiornik Koronowo 0.94MB

-

Zbiornik Włocławek 1.65MB

-

Zbiornik Żur 1.11MB

-

MONITORING WÓD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO

-