-
-

OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH

ZGODNA Z RAMOWĄ DYREKTYWĄ WODNĄ

-

Ocena wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. 2008 nr. 162 poz. 1008).

-
Noteć

Wełna
Wisła
Zgłowiączka
Drwęca
Osa
Brda
Wda
-

2008 0.34MB

Kanał Bachorze

-

-

-

Noteć - Kobylniki

2009 0.27MB

-

-

Noteć - Lechowo

2009 0.19MB

-

2008 0.43MB

Panna - Żabno

2009 0.44MB

-

2008 0.33MB

Noteć Zachodnia - Nowy Młyn

2009 0.34MB

-

2008 0.24MB

Kanał Smyrnia - Łącko

2009 0.24MB

-

2008 0.30MB

Noteć - Lubostroń

2009 0.31MB

-

2008 0.30MB

Gąsawka - pon.jez.Sobiejuskiego

2009 0.32MB

-

2008 0.78MB

Gąsawka - Rynarzewo

2009 0.85MB

-

2008 0.91MB

Noteć - Tur

2009 0.93MB

-

2008 1.72MB

Noteć - Chobielin Młyn

2009 1.73MB

-

2008 1.01MB

Górny Kanał Notecki - Łochowo

2009 1.02MB

-

2008 0.37MB

Rokitka - Gromadno

2009 0.38MB

-

2008 0.34MB

Orla - pon.Więcborka

2009 0.35MB

-

2008 0.38MB

Orla - Ruda

2009 0.39MB

-

2008 0.45MB

Kcyninka - Smogulec

2009 0.45MB

-
-