-
-

OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH

ZGODNA Z RAMOWĄ DYREKTYWĄ WODNĄ

-

Ocena wykonana na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych.

-
Brda

Drwęca
Noteć
Wisła
 
-

Bielska Struga

2013 0.58MB

-

Czerska Struga

2013 0.64MB

-

Brda - Lutomski Młyn

2013 0.51MB

-

Brda - Piła Młyn

2013 0.58MB

-

Brda - Smukała

2013 0.56MB

-

Brda - ujście

2013 0.58MB

-

Kicz

2013 0.58MB

-

Kręgiel

2013 0.78MB

-

Krówka

2013 0.70MB

-

Raciąska Struga

2013 0.57MB

-

Szumionka

2013 0.53MB

-

MONITORING WÓD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO

-