-
-

OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH

ZGODNA Z RAMOWĄ DYREKTYWĄ WODNĄ

-

Ocena wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych.

(Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1549).

-
Brda

Drwęca
Noteć
Osa
Wda
Wisła
Zgłowiączka
-

Brda - Smukała

2012 0.53MB

-

Kamionka - Mochel

2012 0.52MB

-

Kamionka - ujście

2012 0.73MB

-

Kręgiel

2012 0.78MB

-

Krówka

2012 0.69MB

-

Kotomierzyca - Łowin

2012 0.52MB

-

Kotomierzyca - Pruszcz

2012 0.51MB

-

Kotomierzyca - Kotomierz

2012 0.7MB

-

Kotomierzyca - Karczemka

2012 0.75MB

-

Kotomierzyca - Bożenkowo

2012 0.56MB

-

Sępolna

2012 0.83MB

-

MONITORING WÓD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO

-