-
-

OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH

ZGODNA Z RAMOWĄ DYREKTYWĄ WODNĄ

-

Ocena wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych.

(Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1549).

-
Brda

Drwęca
Noteć
Wełna
Wisła
Zgłowiączka
-

Bielska Struga

2011 0.46MB

-

Brda - Lutomski Młyn

2011 0.52MB

-

Brda - Piła Młyn

2011 0.49MB

-

Brda - Smukała

2011 0.46MB

-

Brda - ujście

2011 0.50MB

-

Czerska Struga

2011 0.54MB

-

Kicz

2011 0.58MB

-

Kotomierzyca - Bożenkowo

2011 0.49MB

-

Kotomierzyca - Karczemka

2011 0.49MB

-

Kotomierzyca - Kotomierz

2011 0.49MB

-

Kotomierzyca - Łowin

2011 0.50MB

-

Kotomierzyca - Pruszcz

2011 0.56MB

-

Raciąska Struga

2011 0.46MB

-

Szumionka - Piła Młyn

2011 0.46MB

-

Wielki Kanał Brdy

2011 0.49MB

-
-