-
-

OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH

ZGODNA Z RAMOWĄ DYREKTYWĄ WODNĄ

-

Ocena wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. 2011 nr. 257 poz. 1545).

-
Brda

Drwęca
Noteć
Wisła
Zgłowiączka
-

Brda - Lutomski Młyn

20100.53MB

-

Brda - Piła Młyn

20100.49MB

-

Brda - Smukała

20100.48MB

-

Brda - Most Pomorski

20100.52MB

-

Brda - ujście

20100.50MB

-

Kanał Bydgoski

20100.49MB

-

Kotomierzyca - Łowin

20100.50MB

-

Kotomierzyca - Pruszcz

20100.57MB

-

Kotomierzyca - Kotomierz

20100.50MB

-

Kotomierzyca - Karczemka

20100.50MB

-

Kotomierzyca - Nowy Mostek

20100.49MB

-

Kotomierzyca - Borzenkowo

20100.59MB

-
-