-
-

OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH

ZGODNA Z RAMOWĄ DYREKTYWĄ WODNĄ

-

Ocena wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.(Dz.U. 2016, poz. 1187).

-

2017 ROK

-


2015 ROK

-

-

2013 ROK

-

2012 ROK

-

2011 ROK

-

2010 ROK

-

2009 ROK

-

2008 ROK

-

2007 ROK

-

MONITORING DIAGNOSTYCZNY - REPEROWY

-

Jezioro Borzymowskie

Jezioro Chełmżyńskie

Jezioro Stelchno

-

MONITORING DIAGNOSTYCZNY

-

Jezioro Chalińskie

Jezioro Dębno

Jezioro Goreńskie

Jezioro Leźno Wielkie

Jezioro Mieliwo

Jezioro Mielno

Jezioro Oborskie

Jezioro Okonińskie

Jezioro Ostrowskie

Jezioro Runowskie Duże

Jezioro Sarnowskie

Jezioro Stobno

Jezioro Szydłowskie

Jezioro Ślepe (Okrągłe)

Jezioro Święte

Jezioro Tonowskie

Jezioro Wšdzyńskie

Jezioro Więcborskie

Jezioro Witosławskie

Jezioro Wolickie

Jezioro Wolskie

Jezioro Żnińskie Duże

Zbiornik Włocławski

-

MONITORING WÓD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO

-