-
-

OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH

ZGODNA Z RAMOWĄ DYREKTYWĄ WODNĄ

-

Ocena wykonana na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych.

-

2015 ROK

-

-

2013 ROK

-

2012 ROK

-

2011 ROK

-

2010 ROK

-

2009 ROK

-

2008 ROK

-

2007 ROK

-

MONITORING DIAGNOSTYCZNY - REPEROWY

-

-

Jezioro Borzymowskie

-

Jezioro Chełmżyńskie

-

Jezioro Stelchno

-

MONITORING DIAGNOSTYCZNY

-

Zamarte

   
   

-

 

-

Jezioro Biskupińskie

-

Jezioro Długie

-

Jezioro Głuszyńskie

-

Jezioro Ostrowickie

-

Jezioro Śpierewnik

-

Jezioro Białe

-

Jezioro Branickie Duże

-

Jezioro Czarmuńskie

-

Jezioro Dobrylewskie

-

Jezioro Gąsawskie

-

Jezioro Juchacz

-

Jezioro Skrwilno

-

Jezioro Żalińskie

-

 

-

 
-

MONITORING WÓD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO

-