-
-

OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH

ZGODNA Z RAMOWĄ DYREKTYWĄ WODNĄ

-

Ocena wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. 2008 nr. 162 poz. 1008).

-

2012 ROK

-

2011 ROK

-

2010 ROK

-

2009 ROK

-

2008 ROK

-

2007 ROK

-

MONITORING DIAGNOSTYCZNY - REPEROWY

-

-

Jezioro Borzymowskie 0.21MB

-

Jezioro Chełmżyńskie 0.85MB

-

Jezioro Stelchno 0.15MB

-

MONITORING DIAGNOSTYCZNY

-

-

Jezioro Borówno 0.20MB

-

Jezioro Cekcyńskie 0.24MB

-

Jezioro Chomiąskie 0.19MB

-

Jezioro Długie 0.24MB

-

Jezioro Głuszyńskie 0.28MB

-

Jezioro Mełno 0.77MB

-

Jezioro Nogat 1.10MB

-

Jezioro Okrągłe (Ślepe) 0.21MB

-

Jezioro Ostrowickie 0.24MB

-

Jezioro Rudnickie Wielkie 1.38MB

-

Jezioro Runowskie Duże 0.35MB

-

Jezioro Sępoleńskie 0.26MB

-

Jezioro Skrwilno 0.32MB

-

Jezioro Słupowskie 0.27MB

-

Jezioro Strażym 1.20MB

-

Jezioro Witosławskie 0.39MB

-

Jezioro Zamkowe (Wąbrzeskie) 0.72MB

-

Jezioro Zbiczno 1.05MB

-

Klasyfikacja wskaźników biologicznych jezior monitorowanych w 2009 roku:

chlorofil "a" 0.53MB

wskaźnik ESMI 0.53MB

wskaźnik IOJ 0.53MB

-

Klasyfikacja wskaźników fizykochemicznych jezior monitorowanych w 2009 roku:

-

-

-

przewodnictwo elekt. 0.53MB

przezroczystość wód 0.53MB

-

-

-

-

azot ogólny 0.53MB

fosfor ogólny 0.53MB

-

-

MONITORING WÓD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO

-