JEZIORO MŁYŃSKIE

Dane ogólne jeziora

powierzchnia

25,3 ha

objętość

592,3 tys.m3

głębokość maksymalna

5,8 m

powierzchnia zlewni całkowitej

13,0 km2

powiat

brodnicki

gmina

Górzno

zlewnia

Górzanka-Brynica-Drwęca

makroregion

Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie

mezoregion

Pojezierze Dobrzyńskie

formy ochrony

Górznieńsko-Lidzbarski PK

Ocena podatności jeziora na degradację podczas ostatniego cyklu badawczego
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik wartość średnia punktacja

głębokość średnia [m]

2,3

4

V jeziora [tys.m3] / L jeziora [m]

0,26

4

% stratyfikacji wód

0,0

4

P dna czynnego [m2] / V epilimnionu [m3]

0,43

4

% wymiany wody w ciągu roku

380

3

współczynnik Schindlera

21,9

3

zagospodarowanie zlewni bezpośredniej

różnorodność

2

sumaryczna wartość

3,43

kategoria podatności

poza kategorią

system oceny podatności na degradację

Ocena stanu czystości wód jeziora podczcas ostatnich badań
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik jednostka okres i miejsce poboru próbek wartość średnia ocena

średnie nasycenie hypolimnionu tlenem

%

lato

-

-

tlen rozpuszczony

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

0,2

4

ChZT-Cr

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

47,0

3

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

12,6

4

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

-

-

fosforany

mg P/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,005

1

fosforany

mg P/l

lato - warstwa naddenna

-

-

fosfor całkowity

mg P/l

lato - warstwa naddenna

-

-

fosfor całkowity

mg P/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

0,212

4

azot mineralny

mg N/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,14

1

azot amonowy

mg N/l

lato - warstwa naddenna

-

-

azot całkowity

mg N/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

2,05

4

przewodność elektrolityczna

mS/cm

wiosna - warstwa powierzchniowa

276

2

chlorofil "a"

mg/m3

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

121,2

4

sucha masa sestonu

mg/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

19,4

4

widzialność krążka Secchiego

m

wiosna i lato (wart.śred.)

0,8

4

Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód

3,18 = III klasa

Weryfikacja stanu czystości ze względu na miano coli typu kałowego

25,0

1

Zweryfikowana klasa czystości

III klasa

system oceny jakości wód jeziorowych

Ocena stanu czytości wód jeziora podczs przeprowadzonych badań

lata badań klasa czystości wód

1978

-

1985

-

1996

III

2006

III

spis monitorowanych jezior województwa

powrót do mapy powiatu