JEZIORO LUBIECHOWSKIE

Dane ogólne jeziora

powierzchnia

16,6 ha

objętość

365,2 tys.m3

głębokość maksymalna

3,2 m

powierzchnia zlewni całkowitej

10,0 km2

powiat

włocławski

gmina

Kowal

zlewnia

-

makroregion

Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka

mezoregion

Kotlina Płocka

formy ochrony

Gostynińsko-Włocławski PK - strefa ciszy

Ocena podatności jeziora na degradację podczas ostatniego cyklu badawczego
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik wartość średnia punktacja

głębokość średnia [m]

2,2

4

V jeziora [tys.m3] / L jeziora [m]

0,23

4

% stratyfikacji wód

0,0

4

P dna czynnego [m2] / V epilimnionu [m3]

0,45

4

% wymiany wody w ciągu roku

215

3

współczynnik Schindlera

27,4

3

zagospodarowanie zlewni bezpośredniej

różnorodność

2

sumaryczna wartość

3,43

kategoria podatności

poza kategorią

system oceny podatności na degradację

Ocena stanu czystości wód jeziora podczcas ostatnich badań
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik jednostka okres i miejsce poboru próbek wartość średnia ocena

średnie nasycenie hypolimnionu tlenem

%

lato

-

-

tlen rozpuszczony

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

-

-

ChZT-Cr

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

36,8

3

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

1,2

1

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

-

-

fosforany

mg P/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,022

2

fosforany

mg P/l

lato - warstwa naddenna

-

-

fosfor całkowity

mg P/l

lato - warstwa naddenna

-

-

fosfor całkowity

mg P/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

0,030

1

azot mineralny

mg N/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,25

2

azot amonowy

mg N/l

lato - warstwa naddenna

-

-

azot całkowity

mg N/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

1,30

2

przewodność elektrolityczna

mS/cm

wiosna - warstwa powierzchniowa

267

2

chlorofil "a"

mg/m3

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

2,4

1

sucha masa sestonu

mg/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

1,7

1

widzialność krążka Secchiego

m

wiosna i lato (wart.śred.)

-

-

Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód

1,67 = II klasa

Weryfikacja stanu czystości ze względu na miano coli typu kałowego

0,04

3

Zweryfikowana klasa czystości

III klasa

system oceny jakości wód jeziorowych

Ocena stanu czytości wód jeziora podczs przeprowadzonych badań

lata badań klasa czystości wód

1998

-

2001

III

spis monitorowanych jezior województwa

powrót do mapy powiatu