JEZIORO JEZIUCKIE

Dane ogólne jeziora

powierzchnia

146,7 ha

objętość

5063,1 tys.m3

głębokość maksymalna

10,6 m

powierzchnia zlewni całkowitej

103,2 km2

powiat

bydgoski

gmina

Nowa Wieś Wielka

zlewnia

Kanał Nowonotecki-Noteć-Warta

makroregion

Prodolina Toruńsko-Eberswaldzka

mezoregion

Koltina Toruńska

formy ochrony

OChK Wydm Kotl.Toruńskiej

Ocena podatności jeziora na degradację podczas ostatniego cyklu badawczego
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik wartość średnia punktacja

głębokość średnia [m]

3,3

3

V jeziora [tys.m3] / L jeziora [m]

0,66

4

% stratyfikacji wód

0,0

4

P dna czynnego [m2] / V epilimnionu [m3]

0,29

3

% wymiany wody w ciągu roku

190

2

współczynnik Schindlera

20,4

3

zagospodarowanie zlewni bezpośredniej

lasy

1

sumaryczna wartość

2,86

kategoria podatności

III kategoria

system oceny podatności na degradację

Ocena stanu czystości wód jeziora podczcas ostatnich badań
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik jednostka okres i miejsce poboru próbek wartość średnia ocena

średnie nasycenie hypolimnionu tlenem

%

lato

-

-

tlen rozpuszczony

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

1,5

3

ChZT-Cr

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

39,0

3

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

3,3

2

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

12,6

4

fosforany

mg P/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,017

1

fosforany

mg P/l

lato - warstwa naddenna

0,450

4

fosfor całkowity

mg P/l

lato - warstwa naddenna

0,480

3

fosfor całkowity

mg P/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

0,042

1

azot mineralny

mg N/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,54

3

azot amonowy

mg N/l

lato - warstwa naddenna

2,04

3

azot całkowity

mg N/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

1,25

2

przewodność elektrolityczna

mS/cm

wiosna - warstwa powierzchniowa

662

4

chlorofil "a"

mg/m3

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

12,4

2

sucha masa sestonu

mg/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

4,3

2

widzialność krążka Secchiego

m

wiosna i lato (wart.śred.)

1,5

3

Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód

2,67 = III klasa

Weryfikacja stanu czystości ze względu na miano coli typu kałowego

0,2

2

Zweryfikowana klasa czystości

III klasa

system oceny jakości wód jeziorowych

Ocena stanu czytości wód jeziora podczs przeprowadzonych badań

lata badań klasa czystości wód

1984

poza klasą

1992

III

2001

III

spis monitorowanych jezior województwa

powrót do mapy powiatu