OCENA JAKOŚCI WÓD JEZIOROWYCH

opracowano na podstawie Wytyczne monitoringu podstawowego jezior , Kudelska, Cydzik, Soszka, Warszawa 1994

wskaźnik jednostka okres i miejsce poboru próbek I klasa II klasa III klasa klasa n.o.n.

średnie nasycenie hypolimnionu tlenem

%

lato

>40

>20

>5

<5

tlen rozpuszczony

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

>4

>2
>1

<1

ChZT-Cr

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

<20

<30
<50

>50

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

<2

<4
<8

>8

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

<2

<5
<10

>10

fosforany

mg P/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

<0,02

<0,04
<0,08

>0,08

fosforany

mg P/l

lato - warstwa naddenna

<0,02

<0,04
<0,08

>0,08

fosfor całkowity

mg P/l

lato - warstwa naddenna

<0,06

<0,15
<0,60

>0,60

fosfor całkowity

mg P/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

<0,05

<0,10
<0,20

>0,20

azot mineralny

mg N/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

<0,2

<0,4
<0,8

>0,8

azot amonowy

mg N/l

lato - warstwa naddenna

<0,2

<1,0
<5,0

>5,0

azot całkowity

mg N/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

<1,0

<1,5
<2,0

>2,0

przewodność elektrolityczna

mS/cm

wiosna - warstwa powierzchniowa

<250

<300
<350

>350

chlorofil "a"

mg/m3

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

<8

<15
<25

>25

sucha masa sestonu

mg/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

<4

<8
<12

>12

widzialność krążka Secchiego

m

wiosna i lato (wart.śred.)

>4,0

>2,0
>1,0

<1,0

miano coli typu kałowego

wiosna i lato (najgorszy wynik)

>1
>0,1

>0,01

<0,01