-
-

Ocena stopnia eutrofizacji rzek województwa kujawsko-pomorskiego za lata 2007-2009

-

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dokonał oceny stopnia eutrofizacji wód płynących za lata 2007-2009. Ustawa Prawo Wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn.zm.) definiuje eutrofizację jako "wzbogacanie wody biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyśpieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują nieporządane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód". W Ramowej Dyrektywie Wodnej pojęcie "eutrofizacji" ma odzwierciedlenie w ocenie stanu ekologicznego wód, służąc określaniu wód zanieczyszczonych.

Ocena stopnia eurtofizacji przeprowadzona została w oparciu o wartości graniczne, odpowiadającej dobrej klasie wód, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu wód jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 162 poz.1008). Ocena sporządzona została w dwóch wariantach: dla poszczególnych punktów pomiarowo-kontrolnych (1) oraz dla jednolitych części wód (2) według reprezentowanego przez rzekę typu abiotycznego.

Ocenę wykonano na podstawie wyników wskaźników biologicznych (chlorofil "a", fitobentos - wskaźnik IO) oraz fizykochemicznych (pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu - BZT5, ogólny węgiel organiczny - OWO, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny oraz fosforany).

-

Ocena dla punktów pomiarowo-kontrolnych

-

Ocena dla jednolitych części wód

-

LISTA OCENIANYCH PUNKTÓW POMIAROWO-KONTROLNYCH

BACHORZA - ujście do Zgłowiączki, Kolonia Falborz (PL01S0601-0957)

BRDA - Lutomski Młyn (PL01S0601-1025)

BRDA - Rudzki Most, Tuchola (PL01S0601-1026)

BRDA - Piła Młyn (PL01S0601-1027)

BRDA - poniżej hydroelektrownii i Martwej Brdy, Samociążek (PL01S0601-1028)

BRDA - Tryszczyn

BRDA - wodowskaz Smukała, Bydgoszcz (PL01S0601-1029)

BRDA - ujęcie wody pitnej "Czyżkówko", Bydgoszcz (PL01S0601-1030)

BRDA - Most Pomorski, Bydgoszcz

BRDA - ujście do Wisły, Bydgoszcz (PL01S0601-1031)

BRODNICZANKA - ujście do Drwęcy, Brodnica (PL01S0601-0990)

CHEŁMICZKA - ujście do Wisły, Uniechowo (PL01S0601-0958)

CHODECZKA - powyżej Chodecza, Chodecz (PL01S0601-0961)

CHODECZKA - Ruda Lubiniecka (PL01S0601-0960)

CHODECZKA - ujście do Zgłowiączki, Osowo (PL01S0601-0959)

CZERSKA STRUGA - ujście do Brdy, Nowy Młyn (PL01S0601-1032)

DOLNY KANAŁ - ujście do Kanału Górnego, Czarnowo (PL01S0601-0993)

DRWĘCA - poniżej Brodnicy, Szabda (PL01S0601-0994)

DRWĘCA - ujęcie wody pitnej dla m.Torunia, Młyniec (PL01S0601-0995)

DRWĘCA - ujście do Wisły, Złotoria (PL01S0601-0996)

FRYBA - ujście do Wisły, Chełmno (PL01S0601-0997)

GARDĘGA - ujście do Osy, Rogóźno (PL01S0601-0998)

GĄSAWKA - poniżej jeziora Sobiejuskiego (PL02S0601_0923)

GĄSAWKA - ujście do Noteci, Rynarzewo (PL02S0601-0924)

GÓRNY KANAŁ NOTECI - połączenie z Kanałem Bydgoskim, Łochowo (PL02S0601-0925)

GÓRNY KANAŁ - ujście do Wisły, Czarnowo (PL01S0601-0999)

KANAŁ BACHORZE - ujście do Noteci, Kruszwica (PL02S0601-0926)

KANAŁ BYDGOSKI - Bydgoszcz (PL01S0601-1036)

KANAŁ GŁÓWNY - ujście do Wisły, Rządz (PL01S0601-1001)

KANAŁ NIESZAWSKI - ujście do Strugi Zielonej, Wielka Nieszawka (PL01S0601-1002)

KANAŁ PARCHAŃSKI - Parchanie (PL01S0601-0964)

KANAŁ PARCHAŃSKI - Stanomin

KANAŁ SMYRNIA - Łącko (PL02S0601-0928)

KANAŁ STRUGA ZIELONA - poniżej Rojewic, Rojewice (PL01S0601-1003)

KANAŁ STRUGA ZIELONA - ujście do Wisły, Wielka Nieszawka (PL01S0601-1004)

KCYNINKA - ujście do Noteci, Smogulec (PL02S0601-0929)

KICZ - Mędromierz Mały

KICZ - ujście do Brdy, Piszczek (PL01S0601-1037)

KOTOMIERZYCA - Łowin (PL01S0601-2020)

KOTOMIERZYCA - Pruszcz (PL01S0601-2019)

KOTOMIERZYCA - Kotomierz (PL01S0601-2018)

KOTOMIERZYCA - Karczemka (PL01S0601-2017)

KOTOMIERZYCA - Nowy Mostek (PL01S0601-2016)

KOTOMIERZYCA - ujście do Brdy, Bożenkowo (PL01S0601-1038)

KRĘGIEL - ujście do Zbiornika Koronowskiego, Nowy Jasiniec (PL01S0601-1039)

LUBIEŃKA - ujście do Zgłowiączki, Józefowo (PL01S0601-0965)

LUTRYNA - ujście do Osy, Świecie nad Osą (PL01S0601-1006)

MAŁA TĄŻYNA - ujście do Tążyny, Przybranowo (PL01S0601-0966)

MARUSZA - powyzej jeziora Rudnickiego Wielkiego, Linarczyk (PL01S0601-1007)

MĄTAWA - poniżej jeziora Święte (PL01S0601-1042)

MĄTAWA - ujście do Wisły, Nowe nad Wisłą (PL01S0601-1043)

MIEŃ - Głodowo (PL01S0601-0967)

MIEŃ - Maliszewo (PL01S0601-0969)

MIEŃ - ujście do Wisły, Wąkole (PL01S0601-0968)

NOTEĆ ZACHODNIA - Nowy Młyn (PL02S0601-0936)

NOTEĆ - poniżej jeziora Gopło, Kobylniki (PL02S0601-0931)

NOTEĆ - Lechowo (PL02S0601-0932)

NOTEĆ - Lubostroń (PL02S0601-0933)

NOTEĆ - Tur (PL02S0601-0934)

NOTEĆ - Chobielin Młyn (PL02S0601-0935)

ORLA - poniżej oczyszczalni w Więcborku (PL02S0601-0937)

ORLA - Ruda (PL02S0601-1808)

OSA - powyżej jeziora Płowęż, Partęczyny (PL01S0601-1008)

OSA - ujście do Wisły, Zakurzewo (PL01S0601-1009)

OŚLA - ujście do Wisły, Kawka (PL01S0601-0974)

PANNA - Żabno (PL02S0601-0938)

RAKUTÓWKA - ujście do Lubieńki, Dębice (PL01S0601-0970)

ROKITKA - ujście do Noteci, Gromadno (PL02S0601-0939)

RUZIEC - ujście do Drwęcy (PL01S0601-1012)

RYPIENICA - Rusinowo (PL01S0601-0971)

RYPIENICA - ujście do Drwęcy, Łapinóż (PL01S0601-0972)

SĘPOLNA - Sępólno Krajeńskie (PL01S0601-1047)

SĘPOLNA - ujście do Zbiornika Koronowskiego, Motyl (PL01S0601-1048)

SKRWA - poniżej jeziora Skrwilno, Skrwilno (PL01S0601-0973)

STRUGA FLIS - Bydgoszcz

STRUGA KOWALEWSKA - ujście do Drwęcy, Łęga (PL01S0601-1014)

STRUGA MŁYŃSKA - ujście do Wisły, Grabowiec (PL01S0601-1015)

STRUGA RYCHNOWSKA - ujście do Drwęcy, Młyniec (PL01S0601-1016)

STRUGA TORUŃSKA - powyżej jeziora Mlewieckiego, Mlewiec (PL01S0601-1017)

STRUGA TORUŃSKA - rozdział wód w Grębocinie

STRUGA TORUŃSKA - powyżej zlewni eksperymentalnej, Lipowiec (PL01S0601-2025)

STRUGA TORUŃSKA - poniżej zlewni eksperymentalnej, Koniczynka (PL01S0601-1024)

STRUGA TORUŃSKA (Struga Lubicka) - ujście do Drwęcy, Lubicz (PL01S0601-1018)

STRUGA TORUŃSKA - ujście do Wisły, Toruń - Dolina Marzeń

STRUGA TORUŃSKA - ujście do Wisły, Toruń - Zamek

STRUGA WĄBRZESKA - poniżej oczyszczalni, Wąbrzeźno (PL01S0601-1019)

STRUGA WĄBRZESKA - ujście do Drwęcy, Handlowy Młyn (PL01S0601-1020)

TĄŻYNA I - ujście do Tążyny, Straszewo (PL01S0601-0976)

TĄŻYNA - Białe Błota (PL01S0601-0977)

TĄŻYNA - powyżej Służewa, Przybranowo (PL01S0601-2026)

TĄŻYNA - ujście do Wisły, Wołuszewo (PL01S0601-0978)

WDA - Gródek (PL01S0601-1050)

WDA - ujście do Wisły, Świecie nad Wisłą (PL01S0601-1051)

WEŁNA - Dzieksztyn (PL02S0601-0940)

WISŁA - poniżej zapory we Włocławku (PL01S0601-0979)

WISŁA - Gąbinek (PL01S0601-0980)

WISŁA - Nieszawa (PL01S0601-0981)

WISŁA - Górsk (PL01S0601-1021)

WISŁA - Łęgnowo, Bydgoszcz (PL01S0601-1055)

WISŁA - Fordon, Bydgoszcz (PL01S0601-1056)

WISŁA - poniżej ujścia Wdy, Sartowice (PL01S0601-1054)

ZGŁOWIĄCZKA - powyżej Osięcin, Piołunowo (PL01S0601-2056)

ZGŁOWIĄCZKA - poniżej Osięcin, Samszyce (PL01S0601-2055)

ZGŁOWIĄCZKA - powyżej jeziora Głuszyńskiego, Stróżewo-Parcele (PL01S0601-0982)

ZGŁOWIĄCZKA - poniżej jeziora Głuszyńskiego, Rybiny (PL01S0601-0983)

ZGŁOWIĄCZKA - Lubrańczyk (PL01S0601-0984)

ZGŁOWIĄCZKA - Kazanie (PL01S0601-0985)

ZGŁOWIĄCZKA - Falborz (PL01S0601-0986)

ZGŁOWIĄCZKA - ujście do Wisły, Włocławek (PL01S0601-0987)

ZGNIŁKA - ujście do Strugi Toruńskiej, Węgorzyn (PL01S0601-1022)

ZUZANKA - Modzerowo (PL01S0601-0989

ZUZANKA - ujście do Wisły, Włocławek (PL01S0601-0988)

ŻACKA STRUGA - powyżej jeziora Kornatowskiego (PL01S0601-2022)

ŻACKA STRUGA - Wichorze (PL01S0601-2023)

ŻACKA STRUGA - poniżej oczyszczalni, Stolno (PL01S0601-2021)

ŻACKA STRUGA - ujście do Kanału Głównego, Dolne Wymiary (PL01S0601-1023)

-

-

punkty w których stwierdzono eutrofizację

-

punkty w których nie stwierdzono eutrofizacji

-
-

Ocenie stopnia eutrofizacji wód podlegało 60 cieków województwa kujawsko-pomorskiego, w 116 punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk). Reprezentowały one dziesięć typów abiotycznych rzek województwa: typ 17 - 38 ppk, typ 18 - 6 ppk, typ 19 - 19 ppk, typ 20 - 18 ppk, typ 21 - 7 ppk, typ 23 - 1 ppk, typ 24 - 8 ppk, typ 25 - 8 ppk, typ 26 - 1 ppk oraz typ 0 - 10 ppk.

-
Tab. 1. Zestawienie statystyczne ocenianych punktów pomiarowo-kontrolnych (ppk)
typ abiotyczny rzeki
liczba ocenianych ppk
liczba ppk
numer typu
nazwa typu
stwierdzono eutrofizację
niestwierdzono eutrofizacji
0
typ nieokreślony
10
6
4
17
potok nizinny piaszczysty
38
36
2
18
potok nizinny żwirowy
6
6
0
19
rzeka nizinna piaszczysto-żwirowa
19
18
1
20
rzeka nizinna żwirowa
18
16
2
21
wielka rzeka nizinna
7
6
1
23
potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych
1
1
0
24
rzeki w dolinach zatorfionych
8
7
1
25
cieki łączące jeziora
8
7
1
26
cieki w dolinach wielkich rzek nizinnych
1
1
0
-

Spośród wszystkich analizowanych punktów, 104 (89%) zaklasyfikowano jako eutroficzne. Jedynie 12 punktów pomiarowo-kontrolnych spełniało normy zawarte w w/w Rozporządzeniu. Według poszczególnych typów abiotycznych rzek, były to: Marusza - powyżej jez.Rudnickiego Wielkiego w Linarczyku, Zgłowiączka poniżej jez.Głuszyńskiego w Rybinach (typ 17), Kanał Główny - ujście do Wisły w Rządzu, (typ 19), Brda - ujęcie wody "Czyżkówko" w Bydgoszczy, Chodeczka - ujście do Zgłowiączki w Osowie (typ 20), Wisła w Górsku (typ 21), Rakutówka - ujście do Lubieńki w Dębicach (typ 24), Kręgiel - ujście do Zb.Koronowskiego w Nowym Jasieńcu (typ 25), Brda - poniżej hydroelektrowni w Samociążku,Brda - wodowaskaz Smukała w Bydgoszczy , Brda w Tryszczynie, Kanał Zielona Struga - poniżej Rojewic (typ 0).

-
-