JEZIORO BRYŃSKIE PÓŁNOCNE

Dane ogólne jeziora

powierzchnia

27,9 ha

objętość

619,7 tys.m3

głębokość maksymalna

7,0 m

powierzchnia zlewni całkowitej

15,2 km2

powiat

brodnicki

gmina

Górzno

zlewnia

Brynica-Drwęca-Wisła

makroregion

Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie

mezoregion

Garb Lubawski

formy ochrony

Górznieńsko-Lidzbarski PK

Ocena podatności jeziora na degradację podczas ostatniego cyklu badawczego
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik wartość średnia punktacja

głębokość średnia [m]

2,2

4

V jeziora [tys.m3] / L jeziora [m]

0,23

4

% stratyfikacji wód

0,0

4

P dna czynnego [m2] / V epilimnionu [m3]

0,39

4

% wymiany wody w ciągu roku

1539

4

współczynnik Schindlera

24,5

3

zagospodarowanie zlewni bezpośredniej

lasy

1

sumaryczna wartość

3,43

kategoria podatności

poza kategorią

system oceny podatności na degradację

Ocena stanu czystości wód jeziora podczcas ostatnich badań
Według Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

wskaźnik jednostka okres i miejsce poboru próbek wartość średnia ocena

średnie nasycenie hypolimnionu tlenem

%

lato

-

-

tlen rozpuszczony

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

0,0

4

ChZT-Cr

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

14,1

1

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa powierzchniowa

2,4

2

BZT5

mg O2/l

lato - warstwa naddenna

2,0

1

fosforany

mg P/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,001

1

fosforany

mg P/l

lato - warstwa naddenna

0,072

3

fosfor całkowity

mg P/l

lato - warstwa naddenna

0,160

3

fosfor całkowity

mg P/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

0,052

2

azot mineralny

mg N/l

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,01

1

azot amonowy

mg N/l

lato - warstwa naddenna

0,24

2

azot całkowity

mg N/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

0,85

1

przewodność elektrolityczna

mS/cm

wiosna - warstwa powierzchniowa

300

2

chlorofil "a"

mg/m3

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

10,8

2

sucha masa sestonu

mg/l

wiosna i lato (wart.śred.) - warstwa pow.

3,7

1

widzialność krążka Secchiego

m

wiosna i lato (wart.śred.)

2,1

2

Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód

1,87 = II klasa

Weryfikacja stanu czystości ze względu na miano coli typu kałowego

17,0

1

Zweryfikowana klasa czystości

II klasa

system oceny jakości wód jeziorowych

Ocena stanu czytości wód jeziora podczs przeprowadzonych badań

lata badań klasa czystości wód

1987

-

2000

II

spis monitorowanych jezior województwa

powrót do mapy powiatu