Regionalny Monitoring Wód Pozdziemnych - punkt 84

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

84

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=520321

Y=489099

nazwa punktu

Lubraniec

powiat

włocławski

gmina

Lubraniec

stratygrafia warstwy ujmowanej

Tr

GZWP (wg.Kleczkowskiego)

poza

użytkowanie terenu

obszar zabudowany

kryterium zakwalifikowania do RMWP

antropopresja

RZGW

Warszawa

Wybrane parametry fizyczno-chemiczne za lata 2000-2004

wskaźnik

jednostka

wartość

barwa

mg Pt/l

mediana

61,0

min-max

26-68

przewodność elektrolityczna

uS/cm

mediana

971

min-max

800-1051

odczyn pH

-

mediana

7,2

min-max

7,0-7,5

kwasowość

-

mediana

0,32

min-max

0,26-0,50

twardość ogólna

mg CaCO3/l

mediana

399,6

min-max

290,3-435,2

azot amonowy

mg NH4/l

mediana

0,94

min-max

0,67-1,08

azotany

mh NO3/l

mediana

0,23

min-max

0,184-0,330

azotyny

mg NO2/l

mediana

0,02

min-max

0,01-0,02

chlorki

mg Cl/l

mediana

126,2

min-max

69,6-139,7

fluor

mg F/l

mediana

0,36

min-max

0,07-0,49

fosforany

mg PO4/l

mediana

0,10

min-max

0,05-0,36

krzemionka

mg SiO2/l

mediana

17,4

min-max

14,3-18,2

magnez

mg Mg/l

mediana

27,6

min-max

27,2-29,5

mangan

mg Mn/l

mediana

0,19

min-max

0,17-0,21

potas

mg P/l

mediana

5,7

min-max

5,6-6,5

rozpuszczony węgiel

mg C/l

mediana

4,8

min-max

4,5-6,2

siarczany

mg SO4/l

mediana

10,0

min-max

1,6-10,0

sód

ng Na/l

mediana

82,1

min-max

66,1-103,8

wapń

mg Ca/l

mediana

119,8

min-max

97,8-122,2

wodorowęglany

mg HCO3/l

mediana

458,7

min-max

455,7-531,8

żelazo

mg Fe/l

mediana

3,2

min-max

0,853-3,560

bar

mg Ba/l

mediana

0,182

min-max

0,150-0,196

bor

mg B/l

mediana

0,270

min-max

0,203-0,380

cynk

mg Zn/l

mediana

0,020

min-max

0,011-0,073

glin

mg Al/l

mediana

0,011

min-max

0,005-0,017

kadm

mg Cd/l

mediana

0,001

min-max

0,001-0,001

miedź

mg Cu/l

mediana

0,005

min-max

0,005-0,005

nikiel

mg Ni/l

mediana

0,010

min-max

0,010-0,010

ołów

mg Pb/l

mediana

0,010

min-max

0,010-0,010

stront

mg Sr/l

mediana

1,819

min-max

1,638-2,233

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004)

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993)

lata badań klasa czystości wód

2000

III

2001

III

2002

III

2003

III

2004

II

spis punktów regionalnego monitoringu wód podziemnych

powrót do mapy powiatu