Regionalny Monitoring Wód Pozdziemnych - punkt 80

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

80

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=518222

Y=467580

nazwa punktu

Zborowiec

powiat

radziejowski

gmina

Piotrków Kujawski

stratygrafia warstwy ujmowanej

Q

GZWP (wg.Kleczkowskiego)

poza

użytkowanie terenu

obszar zabudowany

kryterium zakwalifikowania do RMWP

antropopresja

RZGW

Warszawa

Wybrane parametry fizyczno-chemiczne za lata 2000-2004

wskaźnik

jednostka

wartość

barwa

mg Pt/l

mediana

29,0

min-max

8-94

przewodność elektrolityczna

uS/cm

mediana

684

min-max

501-746

odczyn pH

-

mediana

7,4

min-max

7,2-7,5

kwasowość

-

mediana

0,23

min-max

0,12-0,42

twardość ogólna

mg CaCO3/l

mediana

322,0

min-max

205,7-367,1

azot amonowy

mg NH4/l

mediana

2,99

min-max

2,33-3,34

azotany

mh NO3/l

mediana

0,30

min-max

0,18-0,39

azotyny

mg NO2/l

mediana

0,02

min-max

0,00-0,02

chlorki

mg Cl/l

mediana

11,4

min-max

9,6-14,4

fluor

mg F/l

mediana

0,34

min-max

0,17-0,64

fosforany

mg PO4/l

mediana

0,14

min-max

0,01-0,57

krzemionka

mg SiO2/l

mediana

26,7

min-max

25,5-27,6

magnez

mg Mg/l

mediana

20,8

min-max

20,2-22,5

mangan

mg Mn/l

mediana

0,20

min-max

0,19-0,25

potas

mg P/l

mediana

5,2

min-max

4,9-7,4

rozpuszczony węgiel

mg C/l

mediana

3,4

min-max

3,1-4,4

siarczany

mg SO4/l

mediana

10,0

min-max

10,0-20,4

sód

ng Na/l

mediana

23,0

min-max

21,2-24,9

wapń

mg Ca/l

mediana

102,9

min-max

95,1-110,5

wodorowęglany

mg HCO3/l

mediana

467,9

min-max

419,7-491,0

żelazo

mg Fe/l

mediana

3,3

min-max

0,07-3,99

bar

mg Ba/l

mediana

0,150

min-max

0,140-0,150

bor

mg B/l

mediana

0,150

min-max

0,100-0,180

cynk

mg Zn/l

mediana

0,025

min-max

0,005-0,028

glin

mg Al/l

mediana

0,005

min-max

0,005-0,022

kadm

mg Cd/l

mediana

0,001

min-max

0,001-0,005

miedź

mg Cu/l

mediana

0,005

min-max

0,005-0,009

nikiel

mg Ni/l

mediana

0,010

min-max

0,010-0,010

ołów

mg Pb/l

mediana

0,010

min-max

0,010-0,010

stront

mg Sr/l

mediana

0,810

min-max

0,780-0,890

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004)

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993)

lata badań klasa czystości wód

2000

III

2001

III

2002

III

2003

III

2004

II

spis punktów regionalnego monitoringu wód podziemnych

powrót do mapy powiatu