Regionalny Monitoring Wód Pozdziemnych - punkt 60

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

60

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=572514

Y=541951

nazwa punktu

Skrwilno

powiat

rypiński

gmina

Skrwilno

stratygrafia warstwy ujmowanej

Q

GZWP (wg.Kleczkowskiego)

215

użytkowanie terenu

obszar zabudowany

kryterium zakwalifikowania do RMWP

GZWP 215

RZGW

Warszawa

Wybrane parametry fizyczno-chemiczne za lata 2000-2004

wskaźnik

jednostka

wartość

barwa

mg Pt/l

mediana

43,0

min-max

14-55

przewodność elektrolityczna

uS/cm

mediana

0,531

min-max

274-585

odczyn pH

-

mediana

7,5

min-max

7,3-7,6

kwasowość

-

mediana

0,20

min-max

0,14-0,24

twardość ogólna

mg CaCO3/l

mediana

278,8

min-max

226,5-354,0

azot amonowy

mg NH4/l

mediana

0,60

min-max

0,30-0,84

azotany

mh NO3/l

mediana

0,22

min-max

0,16-0,28

azotyny

mg NO2/l

mediana

0,02

min-max

0,00-0,02

chlorki

mg Cl/l

mediana

4,8

min-max

3,9-5,9

fluor

mg F/l

mediana

0,41

min-max

0,31-0,51

fosforany

mg PO4/l

mediana

0,47

min-max

0,03-0,62

krzemionka

mg SiO2/l

mediana

24,6

min-max

14,2-50,2

magnez

mg Mg/l

mediana

13,4

min-max

9,7-15,6

mangan

mg Mn/l

mediana

0,19

min-max

0,17-0,19

potas

mg P/l

mediana

2,3

min-max

2,2-2,9

rozpuszczony węgiel

mg C/l

mediana

6,7

min-max

4,7-8,7

siarczany

mg SO4/l

mediana

10,0

min-max

5,3-10,0

sód

ng Na/l

mediana

10,1

min-max

7,6-13,5

wapń

mg Ca/l

mediana

89,4

min-max

60,8-102,6

wodorowęglany

mg HCO3/l

mediana

369,1

min-max

251,3-376,0

żelazo

mg Fe/l

mediana

2,4

min-max

0,13-3,21

bar

mg Ba/l

mediana

0,054

min-max

0,040-0,060

bor

mg B/l

mediana

0,050

min-max

0,030-0,100

cynk

mg Zn/l

mediana

0,038

min-max

0,011-0,142

glin

mg Al/l

mediana

0,005

min-max

0,005-0,035

kadm

mg Cd/l

mediana

0,001

min-max

0,001-0,005

miedź

mg Cu/l

mediana

0,005

min-max

0,005-0,009

nikiel

mg Ni/l

mediana

0,010

min-max

0,010-0,010

ołów

mg Pb/l

mediana

0,010

min-max

0,010-0,010

stront

mg Sr/l

mediana

0,203

min-max

0,160-0,280

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004)

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993)

lata badań klasa czystości wód

2000

III

2001

II

2002

II

2003

II

2004

Ib

spis punktów regionalnego monitoringu wód podziemnych

powrót do mapy powiatu