STRUGA PAPOWSKA

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

56127

nazwa rzeki

Struga Papowska

nazwa punktu

ujście do Fryby

kilometraż

0

zlewnia

Wisła

rząd zlewni

III

numer identyfikacyjny części wód wg Ramowej Dyrektywy Wodnej

PLRW20001729389

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=464426

Y=607189

powiat

chełmiński

gmina

Stolno

makroregion

Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie

mezoregion

Pojezierze Chełmińskie

formy ochrony

-

RZGW

Gdańsk

Ocena jakości wód badanych w danym punkcie

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych...

lata badań klasa czystości wód

2002

n.o.n.

spis punktów monitorowanych rzek województwa

powrót do mapy powiatu