Regionalny Monitoring Wód Pozdziemnych - punkt 51

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

51

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=557485

Y=478865

nazwa punktu

Aleksandrów Kujawski

powiat

aleksandrowski

gmina

Aleksandrów Kujawski

stratygrafia warstwy ujmowanej

Q

GZWP (wg.Kleczkowskiego)

141

użytkowanie terenu

obszar zabudowany

kryterium zakwalifikowania do RMWP

ujęcie dla miasta

RZGW

Gdańsk

Wybrane parametry fizyczno-chemiczne za lata 2000-2004

wskaźnik

jednostka

wartość

barwa

mg Pt/l

mediana

12,0

min-max

6-35

przewodność elektrolityczna

uS/cm

mediana

581

min-max

470-1486

odczyn pH

-

mediana

7,8

min-max

7,4-8,1

kwasowość

-

mediana

0,10

min-max

0,00-0,13

twardość ogólna

mg CaCO3/l

mediana

271,1

min-max

74,1-429,9

azot amonowy

mg NH4/l

mediana

0,23

min-max

0,04-0,57

azotany

mh NO3/l

mediana

4,94

min-max

0,19-7,48

azotyny

mg NO2/l

mediana

0,02

min-max

0,01-0,02

chlorki

mg Cl/l

mediana

19,3

min-max

13,1-169,7

fluor

mg F/l

mediana

0,51

min-max

0,38-1,23

fosforany

mg PO4/l

mediana

0,12

min-max

0,10-0,49

krzemionka

mg SiO2/l

mediana

14,3

min-max

7,5-28,0

magnez

mg Mg/l

mediana

16,8

min-max

7,6-22,6

mangan

mg Mn/l

mediana

0,26

min-max

0,02-0,37

potas

mg P/l

mediana

2,9

min-max

2,1-7,9

rozpuszczony węgiel

mg C/l

mediana

2,2

min-max

2,0-9,3

siarczany

mg SO4/l

mediana

47,8

min-max

13,0-173,5

sód

ng Na/l

mediana

17,2

min-max

7,9-346,6

wapń

mg Ca/l

mediana

86,5

min-max

11,7-137,9

wodorowęglany

mg HCO3/l

mediana

290,5

min-max

242,2-628,4

żelazo

mg Fe/l

mediana

0,6

min-max

0,18-0,76

bar

mg Ba/l

mediana

0,040

min-max

0,010-0,070

bor

mg B/l

mediana

0,200

min-max

0,050-0,940

cynk

mg Zn/l

mediana

0,020

min-max

0,009-0,280

glin

mg Al/l

mediana

0,010

min-max

0,005-0,161

kadm

mg Cd/l

mediana

0,001

min-max

0,001-0,005

miedź

mg Cu/l

mediana

0,005

min-max

0,005-0,005

nikiel

mg Ni/l

mediana

0,010

min-max

0,010-0,010

ołów

mg Pb/l

mediana

0,010

min-max

0,010-0,010

stront

mg Sr/l

mediana

0,259

min-max

0,140-1,300

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004)

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993)

lata badań klasa czystości wód

2000

II

2001

III

2002

III

2003

II

2004

II

Jakość zwykłych wód podziemnych w (2005-2006)

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. nr 32, poz. 284) w sprawie klasyfikacji...

lata badań klasa czystości wód

2005

IV

2006
II

spis punktów regionalnego monitoringu wód podziemnych

powrót do mapy powiatu