Regionalny Monitoring Wód Pozdziemnych - punkt 50

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

50

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=557547

Y=478846

nazwa punktu

Aleksandrów Kujawski

powiat

aleksandrowski

gmina

Aleksandrów Kujawski

stratygrafia warstwy ujmowanej

J

GZWP (wg.Kleczkowskiego)

poza

użytkowanie terenu

obszar zabudowany

kryterium zakwalifikowania do RMWP

jurajskie piętro wodonośne

RZGW

Gdańsk

Wybrane parametry fizyczno-chemiczne za lata 2000-2004

wskaźnik

jednostka

wartość

barwa

mg Pt/l

mediana

9,5

min-max

7-12

przewodność elektrolityczna

uS/cm

mediana

1416

min-max

941-1548

odczyn pH

-

mediana

8,1

min-max

7,7-8,2

kwasowość

-

mediana

0,03

min-max

0,02-0,03

twardość ogólna

mg CaCO3/l

mediana

96,2

min-max

76,0-182,3

azot amonowy

mg NH4/l

mediana

0,39

min-max

0,38-0,47

azotany

mh NO3/l

mediana

0,33

min-max

0,27-4,39

azotyny

mg NO2/l

mediana

0,02

min-max

0,01-0,02

chlorki

mg Cl/l

mediana

197,9

min-max

123,9-210,8

fluor

mg F/l

mediana

1,20

min-max

0,86-1,23

fosforany

mg PO4/l

mediana

0,21

min-max

0,18-0,22

krzemionka

mg SiO2/l

mediana

19,9

min-max

15,1-27,4

magnez

mg Mg/l

mediana

8,4

min-max

8,2-10,9

mangan

mg Mn/l

mediana

0,07

min-max

0,05-0,09

potas

mg P/l

mediana

6,5

min-max

5,2-7,1

rozpuszczony węgiel

mg C/l

mediana

3,2

min-max

2,7-3,4

siarczany

mg SO4/l

mediana

24,4

min-max

15,0-55,5

sód

ng Na/l

mediana

359,7

min-max

279,3-426,6

wapń

mg Ca/l

mediana

15,8

min-max

14,1-41,7

wodorowęglany

mg HCO3/l

mediana

624,6

min-max

560,6-668,0

żelazo

mg Fe/l

mediana

0,1

min-max

0,063-0,623

bar

mg Ba/l

mediana

0,010

min-max

0,010-0,010

bor

mg B/l

mediana

0,835

min-max

0,710-0,990

cynk

mg Zn/l

mediana

0,028

min-max

0,024-0,147

glin

mg Al/l

mediana

0,007

min-max

0,005-0,011

kadm

mg Cd/l

mediana

0,001

min-max

0,001-0,005

miedź

mg Cu/l

mediana

0,005

min-max

0,005-0,014

nikiel

mg Ni/l

mediana

0,010

min-max

0,010-0,010

ołów

mg Pb/l

mediana

0,010

min-max

0,010-0,010

stront

mg Sr/l

mediana

0,387

min-max

0,263-0,511

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004)

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993)

lata badań klasa czystości wód

2000

III

2001

III

2002

II

2003

II

2004

III

spis punktów regionalnego monitoringu wód podziemnych

powrót do mapy powiatu