Regionalny Monitoring Wód Pozdziemnych - punkt 49

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

49

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=554443

Y=475430

nazwa punktu

Służewo

powiat

aleksandrowski

gmina

Aleksandrów Kujawski

stratygrafia warstwy ujmowanej

Q

GZWP (wg.Kleczkowskiego)

141

użytkowanie terenu

obszar zabudowany

kryterium zakwalifikowania do RMWP

ujęcie dla miasta

RZGW

Gdańsk

Wybrane parametry fizyczno-chemiczne za lata 2000-2004

wskaźnik

jednostka

wartość

barwa

mg Pt/l

mediana

13,0

min-max

8-27

przewodność elektrolityczna

uS/cm

mediana

726

min-max

560-782

odczyn pH

-

mediana

7,5

min-max

7,3-7,5

kwasowość

-

mediana

0,29

min-max

0,19-0,51

twardość ogólna

mg CaCO3/l

mediana

360,8

min-max

348,0-388,0

azot amonowy

mg NH4/l

mediana

0,92

min-max

0,90-1,12

azotany

mh NO3/l

mediana

2,22

min-max

0,91-4,98

azotyny

mg NO2/l

mediana

0,02

min-max

0,00-0,04

chlorki

mg Cl/l

mediana

11,5

min-max

9,6-12,6

fluor

mg F/l

mediana

0,38

min-max

0,37-0,41

fosforany

mg PO4/l

mediana

0,10

min-max

0,01-0,14

krzemionka

mg SiO2/l

mediana

22,7

min-max

18,4-25,4

magnez

mg Mg/l

mediana

27,0

min-max

26,3-29,9

mangan

mg Mn/l

mediana

0,27

min-max

0,20-0,28

potas

mg P/l

mediana

4,7

min-max

4,3-7,9

rozpuszczony węgiel

mg C/l

mediana

3,1

min-max

2,7-3,4

siarczany

mg SO4/l

mediana

17,1

min-max

13,7-34,6

sód

ng Na/l

mediana

21,2

min-max

19,4-22,8

wapń

mg Ca/l

mediana

112,9

min-max

107,6-118,4

wodorowęglany

mg HCO3/l

mediana

503,9

min-max

435,5-535,0

żelazo

mg Fe/l

mediana

2,2

min-max

1,61-3,82

bar

mg Ba/l

mediana

0,080

min-max

0,070-0,090

bor

mg B/l

mediana

0,104

min-max

0,100-0,110

cynk

mg Zn/l

mediana

0,073

min-max

0,020-0,080

glin

mg Al/l

mediana

0,013

min-max

0,010-0,020

kadm

mg Cd/l

mediana

0,001

min-max

0,000-0,010

miedź

mg Cu/l

mediana

0,006

min-max

0,010-0,010

nikiel

mg Ni/l

mediana

0,010

min-max

0,010-0,010

ołów

mg Pb/l

mediana

0,010

min-max

0,010-0,010

stront

mg Sr/l

mediana

0,492

min-max

0,470-0,530

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004)

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993)

lata badań klasa czystości wód

2000

III

2001

II

2002

II

2003

III

2004

-

spis punktów regionalnego monitoringu wód podziemnych

powrót do mapy powiatu