Regionalny Monitoring Wód Pozdziemnych - punkt 46

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

46

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=552804

Y=430749

nazwa punktu

Wapienno

powiat

żniński

gmina

Barcin

stratygrafia warstwy ujmowanej

J

GZWP (wg.Kleczkowskiego)

poza

użytkowanie terenu

nieużytki naturalne

kryterium zakwalifikowania do RMWP

jurajskie piętro wodonośne

RZGW

Poznań

Wybrane parametry fizyczno-chemiczne za lata 2000-2004

wskaźnik

jednostka

wartość

barwa

mg Pt/l

mediana

2,5

min-max

0-5

przewodność elektrolityczna

uS/cm

mediana

699

min-max

630-714

odczyn pH

-

mediana

7,4

min-max

7,2-7,5

kwasowość

-

mediana

0,21

min-max

0,09-0,22

twardość ogólna

mg CaCO3/l

mediana

316,0

min-max

305,7-330,6

azot amonowy

mg NH4/l

mediana

0,10

min-max

0,10-0,35

azotany

mh NO3/l

mediana

4,47

min-max

2,53-11,20

azotyny

mg NO2/l

mediana

0,01

min-max

0,01-0,02

chlorki

mg Cl/l

mediana

29,1

min-max

21,0-34,0

fluor

mg F/l

mediana

0,52

min-max

0,25-0,55

fosforany

mg PO4/l

mediana

0,09

min-max

0,01-0,13

krzemionka

mg SiO2/l

mediana

18,7

min-max

15,6-20,2

magnez

mg Mg/l

mediana

16,8

min-max

15,4-24,1

mangan

mg Mn/l

mediana

0,02

min-max

0,01-1,22

potas

mg P/l

mediana

2,3

min-max

2,2-2,4

rozpuszczony węgiel

mg C/l

mediana

3,7

min-max

2,0-4,2

siarczany

mg SO4/l

mediana

25,6

min-max

19,0-36,2

sód

ng Na/l

mediana

14,2

min-max

9,6-16,5

wapń

mg Ca/l

mediana

98,7

min-max

87,0-103,8

wodorowęglany

mg HCO3/l

mediana

356,3

min-max

341,6-359,9

żelazo

mg Fe/l

mediana

0,1

min-max

0,034-0,202

bar

mg Ba/l

mediana

0,030

min-max

0,030-0,032

bor

mg B/l

mediana

0,050

min-max

0,030-0,100

cynk

mg Zn/l

mediana

0,010

min-max

0,010-0,035

glin

mg Al/l

mediana

0,005

min-max

0,005-0,018

kadm

mg Cd/l

mediana

0,001

min-max

0,001-0,001

miedź

mg Cu/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,004

nikiel

mg Ni/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

ołów

mg Pb/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

stront

mg Sr/l

mediana

0,180

min-max

0,179-0,202

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004)

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993)

lata badań klasa czystości wód

2000

Ib

2001

II

2002

Ib

2003

Ib

2004

II

spis punktów regionalnego monitoringu wód podziemnych

powrót do mapy powiatu