Regionalny Monitoring Wód Pozdziemnych - punkt 43

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

43

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=544214

Y=397503

nazwa punktu

Janowiec Wielkopolski

powiat

żniński

gmina

Janowiec Wielkopolski

stratygrafia warstwy ujmowanej

Tr

GZWP (wg.Kleczkowskiego)

143

użytkowanie terenu

obszar zabudowany

kryterium zakwalifikowania do RMWP

ujęcie dla miasta

RZGW

Poznań

Wybrane parametry fizyczno-chemiczne za lata 2000-2004

wskaźnik

jednostka

wartość

barwa

mg Pt/l

mediana

17,5

min-max

10-25

przewodność elektrolityczna

uS/cm

mediana

543

min-max

459-555

odczyn pH

-

mediana

7,5

min-max

7,5-7,5

kwasowość

-

mediana

0,18

min-max

0,11-0,28

twardość ogólna

mg CaCO3/l

mediana

266,2

min-max

261,2-272,8

azot amonowy

mg NH4/l

mediana

0,58

min-max

0,36-0,84

azotany

mh NO3/l

mediana

0,22

min-max

0,17-0,50

azotyny

mg NO2/l

mediana

0,01

min-max

0,01-0,01

chlorki

mg Cl/l

mediana

6,9

min-max

2,5-10,0

fluor

mg F/l

mediana

0,49

min-max

0,24-0,51

fosforany

mg PO4/l

mediana

0,39

min-max

0,08-0,43

krzemionka

mg SiO2/l

mediana

18,6

min-max

16,1-21,7

magnez

mg Mg/l

mediana

15,2

min-max

13,9-21,1

mangan

mg Mn/l

mediana

0,14

min-max

0,13-0,18

potas

mg P/l

mediana

3,2

min-max

3,0-3,3

rozpuszczony węgiel

mg C/l

mediana

4,4

min-max

2,0-5,8

siarczany

mg SO4/l

mediana

4,0

min-max

1,2-4,2

sód

ng Na/l

mediana

7,4

min-max

6,2-8,2

wapń

mg Ca/l

mediana

80,9

min-max

74,3-83,8

wodorowęglany

mg HCO3/l

mediana

357,7

min-max

341,6-366,0

żelazo

mg Fe/l

mediana

2,2

min-max

2,048-2,259

bar

mg Ba/l

mediana

0,130

min-max

0,120-0,130

bor

mg B/l

mediana

0,070

min-max

0,030-0,100

cynk

mg Zn/l

mediana

0,016

min-max

0,010-0,022

glin

mg Al/l

mediana

0,005

min-max

0,005-0,021

kadm

mg Cd/l

mediana

0,001

min-max

0,001-0,001

miedź

mg Cu/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,016

nikiel

mg Ni/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

ołów

mg Pb/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

stront

mg Sr/l

mediana

0,426

min-max

0,421-0,455

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004)

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993)

lata badań klasa czystości wód

2000

II

2001

II

2002

II

2003

II

2004

II

spis punktów regionalnego monitoringu wód podziemnych

powrót do mapy powiatu