Regionalny Monitoring Wód Pozdziemnych - punkt 36

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

36

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=568566

Y=469068

nazwa punktu

Mała Nieszawka

powiat

toruński

gmina

Toruń

stratygrafia warstwy ujmowanej

Q

GZWP (wg.Kleczkowskiego)

141

użytkowanie terenu

użytki zielone

kryterium zakwalifikowania do RMWP

ujęcie dla miasta

RZGW

Gdańsk

Wybrane parametry fizyczno-chemiczne za lata 2000-2004

wskaźnik

jednostka

wartość

barwa

mg Pt/l

mediana

2,5

min-max

0-10

przewodność elektrolityczna

uS/cm

mediana

503

min-max

490-2827

odczyn pH

-

mediana

7,8

min-max

7,4-8,0

kwasowość

-

mediana

0,11

min-max

0,08-0,41

twardość ogólna

mg CaCO3/l

mediana

204,0

min-max

196,0-687,0

azot amonowy

mg NH4/l

mediana

0,21

min-max

0,15-1,67

azotany

mh NO3/l

mediana

5,14

min-max

4,42-6,60

azotyny

mg NO2/l

mediana

0,00

min-max

0,00-0,01

chlorki

mg Cl/l

mediana

25,1

min-max

22,5-573,6

fluor

mg F/l

mediana

0,29

min-max

0,16-0,87

fosforany

mg PO4/l

mediana

0,07

min-max

0,01-0,14

krzemionka

mg SiO2/l

mediana

14,4

min-max

12,6-84,8

magnez

mg Mg/l

mediana

11,0

min-max

10,6-59,8

mangan

mg Mn/l

mediana

0,16

min-max

0,14-0,18

potas

mg P/l

mediana

2,7

min-max

2,2-17,7

rozpuszczony węgiel

mg C/l

mediana

3,2

min-max

0,2-8,0

siarczany

mg SO4/l

mediana

27,0

min-max

26,7-35,9

sód

ng Na/l

mediana

23,1

min-max

20,9-483,9

wapń

mg Ca/l

mediana

63,7

min-max

60,2-176,6

wodorowęglany

mg HCO3/l

mediana

227,0

min-max

223,0-892,0

żelazo

mg Fe/l

mediana

0,5

min-max

0,44-1,65

bar

mg Ba/l

mediana

0,038

min-max

0,030-0,040

bor

mg B/l

mediana

0,070

min-max

0,048-2,010

cynk

mg Zn/l

mediana

0,015

min-max

0,006-0,043

glin

mg Al/l

mediana

0,010

min-max

0,005-0,018

kadm

mg Cd/l

mediana

0,001

min-max

0,001-0,002

miedź

mg Cu/l

mediana

0,010

min-max

0,005-0,015

nikiel

mg Ni/l

mediana

0,010

min-max

0,010-0,020

ołów

mg Pb/l

mediana

0,010

min-max

0,010-0,031

stront

mg Sr/l

mediana

0,310

min-max

0,310-0,350

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004)

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993)

lata badań klasa czystości wód

2000

Ib

2001

Ib

2002

Ib

2003

Ib

2004

Ib

Jakość zwykłych wód podziemnych (2005-2006)

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. nr 32, poz. 284) w sprawie klasyfikacji...

lata badań klasa czystości wód

2005

II

2006
II

spis punktów regionalnego monitoringu wód podziemnych

powrót do mapy powiatu