Regionalny Monitoring Wód Pozdziemnych - punkt 26

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

26

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=585211

Y=420953

nazwa punktu

Łochowo

powiat

bydgoski

gmina

Białe Błota

stratygrafia warstwy ujmowanej

Tr

GZWP (wg.Kleczkowskiego)

140

użytkowanie terenu

grunty orne

kryterium zakwalifikowania do RMWP

kontakt Q-Tr

RZGW

Poznań

Wybrane parametry fizyczno-chemiczne za lata 2000-2004

wskaźnik

jednostka

wartość

barwa

mg Pt/l

mediana

-

min-max

-

przewodność elektrolityczna

uS/cm

mediana

-

min-max

-

odczyn pH

-

mediana

-

min-max

-

kwasowość

-

mediana

-

min-max

-

twardość ogólna

mg CaCO3/l

mediana

-

min-max

-

azot amonowy

mg NH4/l

mediana

-

min-max

-

azotany

mh NO3/l

mediana

-

min-max

-

azotyny

mg NO2/l

mediana

-

min-max

-

chlorki

mg Cl/l

mediana

-

min-max

-

fluor

mg F/l

mediana

-

min-max

-

fosforany

mg PO4/l

mediana

-

min-max

-

krzemionka

mg SiO2/l

mediana

-

min-max

-

magnez

mg Mg/l

mediana

-

min-max

-

mangan

mg Mn/l

mediana

-

min-max

-

potas

mg P/l

mediana

-

min-max

-

rozpuszczony węgiel

mg C/l

mediana

-

min-max

-

siarczany

mg SO4/l

mediana

-

min-max

-

sód

ng Na/l

mediana

-

min-max

-

wapń

mg Ca/l

mediana

-

min-max

-

wodorowęglany

mg HCO3/l

mediana

-

min-max

-

żelazo

mg Fe/l

mediana

-

min-max

-

bar

mg Ba/l

mediana

-

min-max

-

bor

mg B/l

mediana

-

min-max

-

cynk

mg Zn/l

mediana

-

min-max

-

glin

mg Al/l

mediana

-

min-max

-

kadm

mg Cd/l

mediana

-

min-max

-

miedź

mg Cu/l

mediana

-

min-max

-

nikiel

mg Ni/l

mediana

-

min-max

-

ołów

mg Pb/l

mediana

-

min-max

-

stront

mg Sr/l

mediana

-

min-max

-

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004)

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993)

lata badań klasa czystości wód

2000

-

2001

II

2002

II

2003

II

2004

II

spis punktów regionalnego monitoringu wód podziemnych

powrót do mapy powiatu