Regionalny Monitoring Wód Pozdziemnych - punkt 25

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

25

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=586618

Y=404698

nazwa punktu

Nakło

powiat

nakielski

gmina

Nakło n.Notecią

stratygrafia warstwy ujmowanej

Q

GZWP (wg.Kleczkowskiego)

138

użytkowanie terenu

użytki zielone

kryterium zakwalifikowania do RMWP

ujęcie dla miasta

RZGW

Poznań

Wybrane parametry fizyczno-chemiczne za lata 2000-2004

wskaźnik

jednostka

wartość

barwa

mg Pt/l

mediana

5,0

min-max

5-5

przewodność elektrolityczna

uS/cm

mediana

691

min-max

594-717

odczyn pH

-

mediana

7,8

min-max

7,5-8,0

kwasowość

-

mediana

0,12

min-max

0,06-0,20

twardość ogólna

mg CaCO3/l

mediana

328,0

min-max

286,9-343,1

azot amonowy

mg NH4/l

mediana

0,33

min-max

0,24-0,36

azotany

mh NO3/l

mediana

0,09

min-max

0,09-6,51

azotyny

mg NO2/l

mediana

0,02

min-max

0,01-0,08

chlorki

mg Cl/l

mediana

28,4

min-max

21,7-41,0

fluor

mg F/l

mediana

0,38

min-max

0,13-0,51

fosforany

mg PO4/l

mediana

0,12

min-max

0,05-0,22

krzemionka

mg SiO2/l

mediana

14,0

min-max

11,8-18,9

magnez

mg Mg/l

mediana

15,4

min-max

13,6-18,8

mangan

mg Mn/l

mediana

0,16

min-max

0,13-0,20

potas

mg P/l

mediana

3,0

min-max

2,1-3,3

rozpuszczony węgiel

mg C/l

mediana

3,6

min-max

2,3-4,4

siarczany

mg SO4/l

mediana

59,3

min-max

32,0-69,2

sód

ng Na/l

mediana

11,0

min-max

8,2-13,0

wapń

mg Ca/l

mediana

107,2

min-max

84,8-110,7

wodorowęglany

mg HCO3/l

mediana

298,9

min-max

286,7-311,0

żelazo

mg Fe/l

mediana

1,1

min-max

0,02-2,30

bar

mg Ba/l

mediana

0,050

min-max

0,050-0,060

bor

mg B/l

mediana

0,050

min-max

0,030-0,100

cynk

mg Zn/l

mediana

0,019

min-max

0,010-0,030

glin

mg Al/l

mediana

0,009

min-max

0,001-0,098

kadm

mg Cd/l

mediana

0,001

min-max

0,001-0,001

miedź

mg Cu/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

nikiel

mg Ni/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

ołów

mg Pb/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

stront

mg Sr/l

mediana

0,216

min-max

0,210-0,260

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004)

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993)

lata badań klasa czystości wód

2000

II

2001

II

2002

II

2003

III

2004

II

Jakość zwykłych wód podziemnych (2005-2006)

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. nr 32, poz. 284) w sprawie klasyfikacji...

lata badań klasa czystości wód

2005

II

2006
II

spis punktów regionalnego monitoringu wód podziemnych

powrót do mapy powiatu