-
-

OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH

ZGODNA Z RAMOWĄ DYREKTYWĄ WODNĄ

-

Ocena wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.

(Dz.U. 2016, poz. 1187).

-
Brda

Drwęca
Noteć
Osa
Skrwa
Wda
Wisła
Zgłowiączka
-

Brda - Smukała

2017 0.76MB

-

Flis

2017 0.74MB

-

Kanał Bydgoski

2017 0.93MB

-

Raciąska Struga

2017 0.91MB

-

MONITORING WÓD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO

-