Regionalny Monitoring Wód Pozdziemnych - punkt 13

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

13

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=599477

Y=414276

nazwa punktu

Słupowo

powiat

bydgoski

gmina

Sicienko

stratygrafia warstwy ujmowanej

Q

GZWP (wg.Kleczkowskiego)

132

użytkowanie terenu

grunty orne

kryterium zakwalifikowania do RMWP

nawożenie

RZGW

Gdańsk

Wybrane parametry fizyczno-chemiczne za lata 2000-2004

wskaźnik

jednostka

wartość

barwa

mg Pt/l

mediana

7,5

min-max

5-10

przewodność elektrolityczna

uS/cm

mediana

624

min-max

555-647

odczyn pH

-

mediana

7,6

min-max

7,5-7,8

kwasowość

-

mediana

0,25

min-max

0,04-0,40

twardość ogólna

mg CaCO3/l

mediana

314,7

min-max

286,2-321,6

azot amonowy

mg NH4/l

mediana

0,48

min-max

0,14-0,78

azotany

mh NO3/l

mediana

0,50

min-max

0,27-1,11

azotyny

mg NO2/l

mediana

0,01

min-max

0,01-0,01

chlorki

mg Cl/l

mediana

5,0

min-max

3,6-6,0

fluor

mg F/l

mediana

0,28

min-max

0,13-0,50

fosforany

mg PO4/l

mediana

0,24

min-max

0,05-0,35

krzemionka

mg SiO2/l

mediana

16,2

min-max

14,7-26,4

magnez

mg Mg/l

mediana

18,9

min-max

14,8-25,0

mangan

mg Mn/l

mediana

0,16

min-max

0,08-0,19

potas

mg P/l

mediana

2,9

min-max

2,8-3,0

rozpuszczony węgiel

mg C/l

mediana

3,9

min-max

3,4-5,6

siarczany

mg SO4/l

mediana

4,8

min-max

2,1-31,0

sód

ng Na/l

mediana

13,2

min-max

12,1-14,0

wapń

mg Ca/l

mediana

94,4

min-max

83,6-104,4

wodorowęglany

mg HCO3/l

mediana

417,9

min-max

390,0-427,0

żelazo

mg Fe/l

mediana

4,4

min-max

0,02-5,09

bar

mg Ba/l

mediana

0,130

min-max

0,090-0,140

bor

mg B/l

mediana

0,060

min-max

0,030-0,100

cynk

mg Zn/l

mediana

0,018

min-max

0,010-0,033

glin

mg Al/l

mediana

0,005

min-max

0,005-0,022

kadm

mg Cd/l

mediana

0,001

min-max

0,001-0,001

miedź

mg Cu/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,005

nikiel

mg Ni/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

ołów

mg Pb/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

stront

mg Sr/l

mediana

0,427

min-max

0,340-0,440

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004)

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993)

lata badań klasa czystości wód

2000

II

2001

II

2002

II

2003

Ib

2004

II

spis punktów regionalnego monitoringu wód podziemnych

powrót do mapy powiatu