Regionalny Monitoring Wód Pozdziemnych - punkt 12

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

12

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=595732

Y=409609

nazwa punktu

Drążno

powiat

nakielski

gmina

Mrocza

stratygrafia warstwy ujmowanej

Q

GZWP (wg.Kleczkowskiego)

132

użytkowanie terenu

grunty orne

kryterium zakwalifikowania do RMWP

nawożenie

RZGW

Gdańsk

Wybrane parametry fizyczno-chemiczne za lata 2000-2004

wskaźnik

jednostka

wartość

barwa

mg Pt/l

mediana

7,5

min-max

0-15

przewodność elektrolityczna

uS/cm

mediana

938

min-max

847-1342

odczyn pH

-

mediana

7,6

min-max

7,3-7,7

kwasowość

-

mediana

0,13

min-max

0,08-0,30

twardość ogólna

mg CaCO3/l

mediana

432,5

min-max

387,6-687,2

azot amonowy

mg NH4/l

mediana

0,86

min-max

0,35-1,32

azotany

mh NO3/l

mediana

1,02

min-max

0,58-2,44

azotyny

mg NO2/l

mediana

0,03

min-max

0,02-0,03

chlorki

mg Cl/l

mediana

84,1

min-max

27,9-161,0

fluor

mg F/l

mediana

0,39

min-max

0,13-0,53

fosforany

mg PO4/l

mediana

0,10

min-max

0,06-0,35

krzemionka

mg SiO2/l

mediana

12,9

min-max

12,2-22,1

magnez

mg Mg/l

mediana

18,7

min-max

16,7-34,9

mangan

mg Mn/l

mediana

0,54

min-max

0,10-0,61

potas

mg P/l

mediana

8,6

min-max

4,1-11,9

rozpuszczony węgiel

mg C/l

mediana

4,0

min-max

2,2-5,7

siarczany

mg SO4/l

mediana

142,1

min-max

110,0-453,8

sód

ng Na/l

mediana

18,6

min-max

12,5-32,7

wapń

mg Ca/l

mediana

141,4

min-max

127,7-217,7

wodorowęglany

mg HCO3/l

mediana

314,2

min-max

292,8-354,0

żelazo

mg Fe/l

mediana

1,3

min-max

0,05-1,89

bar

mg Ba/l

mediana

0,055

min-max

0,030-0,070

bor

mg B/l

mediana

0,050

min-max

0,030-0,100

cynk

mg Zn/l

mediana

0,,030

min-max

0,015-0,078

glin

mg Al/l

mediana

0,005

min-max

0,005-0,017

kadm

mg Cd/l

mediana

0,001

min-max

0,001-0,001

miedź

mg Cu/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

nikiel

mg Ni/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

ołów

mg Pb/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

stront

mg Sr/l

mediana

0,338

min-max

0,270-0,380

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004)

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993)

lata badań klasa czystości wód

2000

Ib

2001

III

2002

III

2003

II

2004

III

Jakość zwykłych wód podziemnych (2006)

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. nr 32, poz. 284) w sprawie klasyfikacji...

lata badań klasa czystości wód

2006

IV

spis punktów regionalnego monitoringu wód podziemnych

powrót do mapy powiatu