Regionalny Monitoring Wód Pozdziemnych - punkt 11

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

11

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=610908

Y=438419

nazwa punktu

Serock

powiat

świecki

gmina

Pruszcz

stratygrafia warstwy ujmowanej

Q

GZWP (wg.Kleczkowskiego)

poza

użytkowanie terenu

grunty orne

kryterium zakwalifikowania do RMWP

strefa drenażu rz.Brdy

RZGW

Gdańsk

Wybrane parametry fizyczno-chemiczne za lata 2000-2004

wskaźnik

jednostka

wartość

barwa

mg Pt/l

mediana

5,0

min-max

5-10

przewodność elektrolityczna

uS/cm

mediana

561

min-max

493-569

odczyn pH

-

mediana

7,8

min-max

7,4-7,8

kwasowość

-

mediana

0,16

min-max

0,13-0,30

twardość ogólna

mg CaCO3/l

mediana

269,3

min-max

251,2-277,6

azot amonowy

mg NH4/l

mediana

0,33

min-max

0,30-0,58

azotany

mh NO3/l

mediana

0,20

min-max

0,12-0,50

azotyny

mg NO2/l

mediana

0,01

min-max

0,01-0,01

chlorki

mg Cl/l

mediana

6,1

min-max

1,3-7,0

fluor

mg F/l

mediana

0,34

min-max

0,15-0,51

fosforany

mg PO4/l

mediana

0,27

min-max

0,05-0,33

krzemionka

mg SiO2/l

mediana

24,1

min-max

22,4-34,2

magnez

mg Mg/l

mediana

13,3

min-max

12,4-17,2

mangan

mg Mn/l

mediana

0,19

min-max

0,16-0,21

potas

mg P/l

mediana

2,7

min-max

2,5-2,9

rozpuszczony węgiel

mg C/l

mediana

2,7

min-max

2,6-4,3

siarczany

mg SO4/l

mediana

10,3

min-max

6,0-19,0

sód

ng Na/l

mediana

7,6

min-max

7,2-8,1

wapń

mg Ca/l

mediana

83,6

min-max

77,6-89,9

wodorowęglany

mg HCO3/l

mediana

347,7

min-max

341,6-348,0

żelazo

mg Fe/l

mediana

2,9

min-max

0,38-3,13

bar

mg Ba/l

mediana

0,040

min-max

0,040-0,050

bor

mg B/l

mediana

0,050

min-max

0,050-0,100

cynk

mg Zn/l

mediana

0,027

min-max

0,020-0,040

glin

mg Al/l

mediana

0,005

min-max

0,010-0,010

kadm

mg Cd/l

mediana

0,001

min-max

0,000-0,000

miedź

mg Cu/l

mediana

0,003

min-max

0,000-0,010

nikiel

mg Ni/l

mediana

0,003

min-max

0,000-0,000

ołów

mg Pb/l

mediana

0,003

min-max

0,000-0,000

stront

mg Sr/l

mediana

0,233

min-max

0,230-0,230

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004)

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993)

lata badań klasa czystości wód

2000

Ib

2001

II

2002

II

2003

II

2004

II

spis punktów regionalnego monitoringu wód podziemnych

powrót do mapy powiatu