Regionalny Monitoring Wód Pozdziemnych - punkt 100

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

100

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=579511

Y=478811

nazwa punktu

Koniczynka

powiat

toruński

gmina

Łysomice

stratygrafia warstwy ujmowanej

Q

GZWP (wg.Kleczkowskiego)

141

użytkowanie terenu

użytki zielone

kryterium zakwalifikowania do RMWP

antropopresja

RZGW

Gdańsk

Wybrane parametry fizyczno-chemiczne za lata 2000-2004

wskaźnik

jednostka

wartość

barwa

mg Pt/l

mediana

7,5

min-max

5-10

przewodność elektrolityczna

uS/cm

mediana

534

min-max

480-537

odczyn pH

-

mediana

7,4

min-max

7,3-7,6

kwasowość

-

mediana

0,71

min-max

0,60-0,81

twardość ogólna

mg CaCO3/l

mediana

249,0

min-max

235,0-256,0

azot amonowy

mg NH4/l

mediana

0,46

min-max

0,33-0,52

azotany

mh NO3/l

mediana

0,44

min-max

0,44-0,44

azotyny

mg NO2/l

mediana

0,00

min-max

0,00-0,00

chlorki

mg Cl/l

mediana

5,7

min-max

5,0-5,8

fluor

mg F/l

mediana

0,40

min-max

0,34-0,42

fosforany

mg PO4/l

mediana

0,02

min-max

0,02-0,02

krzemionka

mg SiO2/l

mediana

29,4

min-max

27,5-53,1

magnez

mg Mg/l

mediana

13,9

min-max

13,4-15,2

mangan

mg Mn/l

mediana

0,33

min-max

0,32-0,60

potas

mg P/l

mediana

3,0

min-max

2,6-3,1

rozpuszczony węgiel

mg C/l

mediana

3,6

min-max

2,8-3,8

siarczany

mg SO4/l

mediana

10,0

min-max

10,0-10,0

sód

ng Na/l

mediana

17,5

min-max

17,1-19,5

wapń

mg Ca/l

mediana

77,6

min-max

71,1-77,7

wodorowęglany

mg HCO3/l

mediana

345,0

min-max

333,0-346,0

żelazo

mg Fe/l

mediana

5,9

min-max

4,02-7,21

bar

mg Ba/l

mediana

0,068

min-max

0,070-0,070

bor

mg B/l

mediana

0,100

min-max

0,090-0,110

cynk

mg Zn/l

mediana

0,039

min-max

0,030-0,060

glin

mg Al/l

mediana

0,005

min-max

0,010-0,010

kadm

mg Cd/l

mediana

0,001

min-max

0,000-0,000

miedź

mg Cu/l

mediana

0,005

min-max

0,010-0,040

nikiel

mg Ni/l

mediana

0,010

min-max

0,010-0,010

ołów

mg Pb/l

mediana

0,010

min-max

0,010-0,010

stront

mg Sr/l

mediana

0,412

min-max

0,380-0,440

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004)

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993)

lata badań klasa czystości wód

2000

-

2001

III

2002

III

2003

II

2004

Ib

spis punktów regionalnego monitoringu wód podziemnych

powrót do mapy powiatu