Regionalny Monitoring Wód Pozdziemnych - punkt 10

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

10

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=606221

Y=428867

nazwa punktu

Koronowo

powiat

bydgoski

gmina

Koronowo

stratygrafia warstwy ujmowanej

Q

GZWP (wg.Kleczkowskiego)

poza

użytkowanie terenu

użytki zielone

kryterium zakwalifikowania do RMWP

ujęcie dla miasta

RZGW

Gdańsk

Wybrane parametry fizyczno-chemiczne za lata 2000-2004

wskaźnik

jednostka

wartość

barwa

mg Pt/l

mediana

15,0

min-max

5-15

przewodność elektrolityczna

uS/cm

mediana

596

min-max

525-606

odczyn pH

-

mediana

7,5

min-max

7,4-7,8

kwasowość

-

mediana

0,14

min-max

0,04-0,30

twardość ogólna

mg CaCO3/l

mediana

291,9

min-max

271,4-323,6

azot amonowy

mg NH4/l

mediana

0,44

min-max

0,31-0,63

azotany

mh NO3/l

mediana

0,22

min-max

0,09-0,50

azotyny

mg NO2/l

mediana

0,01

min-max

0,01-0,01

chlorki

mg Cl/l

mediana

9,3

min-max

4,6-11,2

fluor

mg F/l

mediana

0,50

min-max

0,13-0,56

fosforany

mg PO4/l

mediana

0,14

min-max

0,07-0,42

krzemionka

mg SiO2/l

mediana

21,1

min-max

19,4-45,0

magnez

mg Mg/l

mediana

13,6

min-max

12,2-16,8

mangan

mg Mn/l

mediana

0,24

min-max

0,20-0,26

potas

mg P/l

mediana

2,4

min-max

2,3-2,8

rozpuszczony węgiel

mg C/l

mediana

3,3

min-max

3,3-25,7

siarczany

mg SO4/l

mediana

16,8

min-max

11,0-17,9

sód

ng Na/l

mediana

6,7

min-max

6,1-7,1

wapń

mg Ca/l

mediana

94,5

min-max

81,3-109,5

wodorowęglany

mg HCO3/l

mediana

347,9

min-max

341,6-384,3

żelazo

mg Fe/l

mediana

5,9

min-max

5,04-8,45

bar

mg Ba/l

mediana

0,060

min-max

0,060-0,070

bor

mg B/l

mediana

0,050

min-max

0,030-0,100

cynk

mg Zn/l

mediana

0,018

min-max

0,010-0,030

glin

mg Al/l

mediana

0,007

min-max

0,005-0,016

kadm

mg Cd/l

mediana

0,001

min-max

0,001-0,001

miedź

mg Cu/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

nikiel

mg Ni/l

mediana

0,003

min-max

0,002-0,003

ołów

mg Pb/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

stront

mg Sr/l

mediana

0,257

min-max

0,240-0,280

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004)

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993)

lata badań klasa czystości wód

2000

II

2001

II

2002

III

2003

II

2004

II

spis punktów regionalnego monitoringu wód podziemnych

powrót do mapy powiatu