Regionalny Monitoring Wód Pozdziemnych - punkt 09

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

09

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=607345

Y=424092

nazwa punktu

Skarbiewo

powiat

bydgoski

gmina

Koronowo

stratygrafia warstwy ujmowanej

Q

GZWP (wg.Kleczkowskiego)

132

użytkowanie terenu

grunty orne

kryterium zakwalifikowania do RMWP

antropopresja

RZGW

Gdańsk

Wybrane parametry fizyczno-chemiczne za lata 2000-2004

wskaźnik

jednostka

wartość

barwa

mg Pt/l

mediana

10,0

min-max

6-15

przewodność elektrolityczna

uS/cm

mediana

625

min-max

555-679

odczyn pH

-

mediana

7,5

min-max

7,3-7,5

kwasowość

-

mediana

0,18

min-max

0,05-0,30

twardość ogólna

mg CaCO3/l

mediana

324,6

min-max

305,8-352,6

azot amonowy

mg NH4/l

mediana

0,35

min-max

0,25-0,55

azotany

mh NO3/l

mediana

0,18

min-max

0,09-0,50

azotyny

mg NO2/l

mediana

0,01

min-max

0,00-0,01

chlorki

mg Cl/l

mediana

8,0

min-max

1,1-21,2

fluor

mg F/l

mediana

0,48

min-max

0,32-0,62

fosforany

mg PO4/l

mediana

0,18

min-max

0,12-0,22

krzemionka

mg SiO2/l

mediana

22,4

min-max

18,0-33,8

magnez

mg Mg/l

mediana

16,2

min-max

14,6-20,2

mangan

mg Mn/l

mediana

0,17

min-max

0,01-0,19

potas

mg P/l

mediana

2,8

min-max

2,7-3,0

rozpuszczony węgiel

mg C/l

mediana

2,1

min-max

2,0-2,7

siarczany

mg SO4/l

mediana

22,0

min-max

7,8-25,6

sód

ng Na/l

mediana

7,0

min-max

6,3-9,1

wapń

mg Ca/l

mediana

103,3

min-max

95,0-107,9

wodorowęglany

mg HCO3/l

mediana

384,2

min-max

372,0-414,8

żelazo

mg Fe/l

mediana

3,0

min-max

2,05-4,23

bar

mg Ba/l

mediana

0,061

min-max

0,050-0,070

bor

mg B/l

mediana

0,050

min-max

0,030-0,100

cynk

mg Zn/l

mediana

0,052

min-max

0,010-0,078

glin

mg Al/l

mediana

0,006

min-max

0,005-0,019

kadm

mg Cd/l

mediana

0,001

min-max

0,001-0,001

miedź

mg Cu/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,005

nikiel

mg Ni/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

ołów

mg Pb/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

stront

mg Sr/l

mediana

0,265

min-max

0,260-0,310

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004)

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993)

lata badań klasa czystości wód

2000

Ib

2001

II

2002

II

2003

II

2004

II

Jakość zwykłych wód podziemnych w roku 2005

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. nr 32, poz. 284) w sprawie klasyfikacji...

lata badań klasa czystości wód

2005

III

spis punktów regionalnego monitoringu wód podziemnych

powrót do mapy powiatu