Regionalny Monitoring Wód Pozdziemnych - punkt 08

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

08

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=607072

Y=411266

nazwa punktu

Wąwelno

powiat

sępoleński

gmina

Sośno

stratygrafia warstwy ujmowanej

Q

GZWP (wg.Kleczkowskiego)

132

użytkowanie terenu

grunty orne

kryterium zakwalifikowania do RMWP

GZWP 132

RZGW

Gdańsk

Wybrane parametry fizyczno-chemiczne za lata 2000-2004

wskaźnik

jednostka

wartość

barwa

mg Pt/l

mediana

50,

min-max

5-15

przewodność elektrolityczna

uS/cm

mediana

515

min-max

459-531

odczyn pH

-

mediana

7,8

min-max

7,6-8,0

kwasowość

-

mediana

0,11

min-max

0,08-0,25

twardość ogólna

mg CaCO3/l

mediana

243,5

min-max

218,0-262,0

azot amonowy

mg NH4/l

mediana

0,33

min-max

0,30-0,51

azotany

mh NO3/l

mediana

0,20

min-max

0,17-0,50

azotyny

mg NO2/l

mediana

0,01

min-max

0,001-0,02

chlorki

mg Cl/l

mediana

11,2

min-max

6,9-12,0

fluor

mg F/l

mediana

0,50

min-max

0,19-0,53

fosforany

mg PO4/l

mediana

0,39

min-max

0,14-0,40

krzemionka

mg SiO2/l

mediana

23,9

min-max

21,9-28,4

magnez

mg Mg/l

mediana

12,9

min-max

11,6-16,3

mangan

mg Mn/l

mediana

0,12

min-max

0,09-0,15

potas

mg P/l

mediana

3,3

min-max

2,9-3,4

rozpuszczony węgiel

mg C/l

mediana

3,7

min-max

3,4-5,2

siarczany

mg SO4/l

mediana

23,7

min-max

16,0-26,6

sód

ng Na/l

mediana

8,1

min-max

7,3-8,9

wapń

mg Ca/l

mediana

73,7

min-max

67,4-84,2

wodorowęglany

mg HCO3/l

mediana

298,9

min-max

292,8-305,0

żelazo

mg Fe/l

mediana

2,0

min-max

1,94-2,09

bar

mg Ba/l

mediana

0,040

min-max

0,040-0,050

bor

mg B/l

mediana

0,060

min-max

0,050-0,100

cynk

mg Zn/l

mediana

0,013

min-max

0,000-0,020

glin

mg Al/l

mediana

0,013

min-max

0,010-0,030

kadm

mg Cd/l

mediana

0,001

min-max

0,000-0,000

miedź

mg Cu/l

mediana

0,003

min-max

0,000-0,000

nikiel

mg Ni/l

mediana

0,003

min-max

0,000-0,000

ołów

mg Pb/l

mediana

0,003

min-max

0,000-0,000

stront

mg Sr/l

mediana

0,264

min-max

0,260-0,270

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004)

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993)

lata badań klasa czystości wód

2000

Ib

2001

II

2002

II

2003

II

2004

II

spis punktów regionalnego monitoringu wód podziemnych

powrót do mapy powiatu