Regionalny Monitoring Wód Pozdziemnych - punkt 07

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

07

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=622768

Y=401969

nazwa punktu

Sępólno Krajeńskie

powiat

sępoleński

gmina

Sępólno Krajeńskie

stratygrafia warstwy ujmowanej

Q

GZWP (wg.Kleczkowskiego)

poza

użytkowanie terenu

lasy

kryterium zakwalifikowania do RMWP

ujęcie dla miasta

RZGW

Gdańsk

Wybrane parametry fizyczno-chemiczne za lata 2000-2004

wskaźnik

jednostka

wartość

barwa

mg Pt/l

mediana

12,5

min-max

5-15

przewodność elektrolityczna

uS/cm

mediana

458

min-max

404-489

odczyn pH

-

mediana

7,7

min-max

7,7-7,9

kwasowość

-

mediana

0,09

min-max

0,05-0,15

twardość ogólna

mg CaCO3/l

mediana

216,7

min-max

200,0-230,0

azot amonowy

mg NH4/l

mediana

0,35

min-max

0,22-0,62

azotany

mh NO3/l

mediana

0,18

min-max

0,10-0,50

azotyny

mg NO2/l

mediana

0,01

min-max

0,01-0,16

chlorki

mg Cl/l

mediana

11,0

min-max

5,8-11,1

fluor

mg F/l

mediana

0,41

min-max

0,21-0,70

fosforany

mg PO4/l

mediana

0,41

min-max

0,07-0,44

krzemionka

mg SiO2/l

mediana

21,4

min-max

16,2-24,5

magnez

mg Mg/l

mediana

8,9

min-max

8,6-10,6

mangan

mg Mn/l

mediana

0,10

min-max

0,08-0,13

potas

mg P/l

mediana

2,5

min-max

1,9-2,7

rozpuszczony węgiel

mg C/l

mediana

2,2

min-max

2,1-4,4

siarczany

mg SO4/l

mediana

15,3

min-max

10,4-22,0

sód

ng Na/l

mediana

8,2

min-max

7,1-8,5

wapń

mg Ca/l

mediana

72,6

min-max

65,5-77,6

wodorowęglany

mg HCO3/l

mediana

274,5

min-max

256,2-281,0

żelazo

mg Fe/l

mediana

1,5

min-max

1,40-2,75

bar

mg Ba/l

mediana

0,047

min-max

0,040-0,050

bor

mg B/l

mediana

0,050

min-max

0,030-0,100

cynk

mg Zn/l

mediana

0,029

min-max

0,013-0,082

glin

mg Al/l

mediana

0,006

min-max

0,005-0,052

kadm

mg Cd/l

mediana

0,001

min-max

0,001-0,001

miedź

mg Cu/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,004

nikiel

mg Ni/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

ołów

mg Pb/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

stront

mg Sr/l

mediana

0,222

min-max

0,210-0,270

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004)

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993)

lata badań klasa czystości wód

2000

Ib

2001

II

2002

II

2003

III

2004

II

spis punktów regionalnego monitoringu wód podziemnych

powrót do mapy powiatu