Regionalny Monitoring Wód Pozdziemnych - punkt 05

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

05

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=622433

Y=483921

nazwa punktu

Grudziądz

powiat

m.Grudziądz

gmina

Grudziądz

stratygrafia warstwy ujmowanej

Q

GZWP (wg.Kleczkowskiego)

129

użytkowanie terenu

obszar zabudowany

kryterium zakwalifikowania do RMWP

GZWP 129 ; ujęcie dla miasta

RZGW

Gdańsk

Wybrane parametry fizyczno-chemiczne za lata 2000-2004

wskaźnik

jednostka

wartość

barwa

mg Pt/l

mediana

12,5

min-max

5-30

przewodność elektrolityczna

uS/cm

mediana

1160

min-max

488-1322

odczyn pH

-

mediana

7,3

min-max

7,1-7,5

kwasowość

-

mediana

0,66

min-max

0,15-0,87

twardość ogólna

mg CaCO3/l

mediana

528,0

min-max

238,0-614,0

azot amonowy

mg NH4/l

mediana

0,96

min-max

0,04-2,50

azotany

mh NO3/l

mediana

0,44

min-max

0,44-3,63

azotyny

mg NO2/l

mediana

0,00

min-max

0,00-0,03

chlorki

mg Cl/l

mediana

62,6

min-max

7,4-71,2

fluor

mg F/l

mediana

0,46

min-max

0,31-1,41

fosforany

mg PO4/l

mediana

0,02

min-max

0,02-0,93

krzemionka

mg SiO2/l

mediana

23,4

min-max

12,8-30,7

magnez

mg Mg/l

mediana

24,1

min-max

8,1-30,7

mangan

mg Mn/l

mediana

0,64

min-max

0,05-0,71

potas

mg P/l

mediana

6,3

min-max

3,8-7,2

rozpuszczony węgiel

mg C/l

mediana

6,2

min-max

4,6-7,5

siarczany

mg SO4/l

mediana

210,0

min-max

10,0-235,0

sód

ng Na/l

mediana

48,9

min-max

7,0-59,1

wapń

mg Ca/l

mediana

171,6

min-max

81,7-195,3

wodorowęglany

mg HCO3/l

mediana

442,0

min-max

221,0-449,0

żelazo

mg Fe/l

mediana

4,6

min-max

0,05-10,36

bar

mg Ba/l

mediana

0,098

min-max

0,030-0,120

bor

mg B/l

mediana

0,222

min-max

0,050-0,370

cynk

mg Zn/l

mediana

0,020

min-max

0,012-0,058

glin

mg Al/l

mediana

0,006

min-max

0,005-0,013

kadm

mg Cd/l

mediana

0,001

min-max

0,001-0,001

miedź

mg Cu/l

mediana

0,006

min-max

0,005-0,007

nikiel

mg Ni/l

mediana

0,010

min-max

0,010-0,010

ołów

mg Pb/l

mediana

0,010

min-max

0,010-0,010

stront

mg Sr/l

mediana

1,328

min-max

0,140-1,430

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004)

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993)

lata badań klasa czystości wód

2000

III

2001

III

2002

III

2003

III

2004

II

spis punktów regionalnego monitoringu wód podziemnych

powrót do mapy powiatu