Regionalny Monitoring Wód Pozdziemnych - punkt 04

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

04

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=627711

Y=485449

nazwa punktu

Nowa Wieś

powiat

grudziądzki

gmina

Grudziądz

stratygrafia warstwy ujmowanej

Q

GZWP (wg.Kleczkowskiego)

129

użytkowanie terenu

użytki zielone

kryterium zakwalifikowania do RMWP

GZWP 129

RZGW

Gdańsk

Wybrane parametry fizyczno-chemiczne za lata 2000-2004

wskaźnik

jednostka

wartość

barwa

mg Pt/l

mediana

5,0

min-max

5-5

przewodność elektrolityczna

uS/cm

mediana

874

min-max

848-876

odczyn pH

-

mediana

7,5

min-max

7,3-7,6

kwasowość

-

mediana

0,37

min-max

0,19-0,67

twardość ogólna

mg CaCO3/l

mediana

400,0

min-max

390,0-471,0

azot amonowy

mg NH4/l

mediana

0,30

min-max

0,26-0,80

azotany

mh NO3/l

mediana

0,44

min-max

0,44-7,50

azotyny

mg NO2/l

mediana

0,00

min-max

0,00-0,13

chlorki

mg Cl/l

mediana

42,5

min-max

39,4-51,2

fluor

mg F/l

mediana

0,34

min-max

0,33-0,40

fosforany

mg PO4/l

mediana

0,02

min-max

0,02-0,06

krzemionka

mg SiO2/l

mediana

9,4

min-max

8,1-10,6

magnez

mg Mg/l

mediana

20,3

min-max

18,8-23,1

mangan

mg Mn/l

mediana

0,82

min-max

0,57-0,99

potas

mg P/l

mediana

3,9

min-max

3,5-4,4

rozpuszczony węgiel

mg C/l

mediana

2,4

min-max

2,2-2,9

siarczany

mg SO4/l

mediana

91,8

min-max

69,0-108,0

sód

ng Na/l

mediana

28,4

min-max

26,1-33,4

wapń

mg Ca/l

mediana

126,4

min-max

125,0-150,6

wodorowęglany

mg HCO3/l

mediana

361,0

min-max

354,0-378,0

żelazo

mg Fe/l

mediana

0,7

min-max

0,33-16,95

bar

mg Ba/l

mediana

0,070

min-max

0,070-0,100

bor

mg B/l

mediana

0,050

min-max

0,050-0,100

cynk

mg Zn/l

mediana

0,032

min-max

0,020-0,190

glin

mg Al/l

mediana

0,006

min-max

0,006-0,010

kadm

mg Cd/l

mediana

0,001

min-max

0,000-0,001

miedź

mg Cu/l

mediana

0,005

min-max

0,010-0,010

nikiel

mg Ni/l

mediana

0,010

min-max

0,010-0,010

ołów

mg Pb/l

mediana

0,010

min-max

0,010-0,010

stront

mg Sr/l

mediana

0,375

min-max

0,360-0,500

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004)

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993)

lata badań klasa czystości wód

2000

II

2001

II

2002

III

2003

II

2004

III

Jakość zwykłych wód podziemnych (2005-2006)

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. nr 32, poz. 284) w sprawie klasyfikacji...

lata badań klasa czystości wód

2005

IV

2006
III

spis punktów regionalnego monitoringu wód podziemnych

powrót do mapy powiatu