Regionalny Monitoring Wód Pozdziemnych - punkt 03

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

03

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=624095

Y=477753

nazwa punktu

Górna Grupa

powiat

świecki

gmina

Drgacz

stratygrafia warstwy ujmowanej

Q

GZWP (wg.Kleczkowskiego)

129

użytkowanie terenu

obszar zabudowany

kryterium zakwalifikowania do RMWP

antropopresja

RZGW

Gdańsk

Wybrane parametry fizyczno-chemiczne za lata 2000-2004

wskaźnik

jednostka

wartość

barwa

mg Pt/l

mediana

10,0

min-max

2-15

przewodność elektrolityczna

uS/cm

mediana

439

min-max

378-501

odczyn pH

-

mediana

8,0

min-max

7,8-8,1

kwasowość

-

mediana

0,08

min-max

0,05-0,11

twardość ogólna

mg CaCO3/l

mediana

198,6

min-max

176,0-231,0

azot amonowy

mg NH4/l

mediana

0,30

min-max

0,16-0,37

azotany

mh NO3/l

mediana

0,91

min-max

0,02-7,93

azotyny

mg NO2/l

mediana

0,01

min-max

0,01-0,81

chlorki

mg Cl/l

mediana

10,1

min-max

7,8-11,0

fluor

mg F/l

mediana

0,43

min-max

0,28-0,50

fosforany

mg PO4/l

mediana

0,34

min-max

0,30-0,42

krzemionka

mg SiO2/l

mediana

16,0

min-max

4,0-21,6

magnez

mg Mg/l

mediana

9,0

min-max

8,1-11,3

mangan

mg Mn/l

mediana

0,12

min-max

0,08-0,14

potas

mg P/l

mediana

1,6

min-max

1,3-1,7

rozpuszczony węgiel

mg C/l

mediana

2,9

min-max

2,0-5,1

siarczany

mg SO4/l

mediana

21,0

min-max

15,6-39,7

sód

ng Na/l

mediana

11,9

min-max

10,5-13,3

wapń

mg Ca/l

mediana

62,7

min-max

56,2-74,2

wodorowęglany

mg HCO3/l

mediana

253,1

min-max

244,0-256,2

żelazo

mg Fe/l

mediana

0,3

min-max

0,26-0,64

bar

mg Ba/l

mediana

0,021

min-max

0,020-0,030

bor

mg B/l

mediana

0,104

min-max

0,060-0,110

cynk

mg Zn/l

mediana

0,018

min-max

0,010-0,030

glin

mg Al/l

mediana

0,005

min-max

0,005-0,022

kadm

mg Cd/l

mediana

0,001

min-max

0,001-0,001

miedź

mg Cu/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

nikiel

mg Ni/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

ołów

mg Pb/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

stront

mg Sr/l

mediana

0,245

min-max

0,220-0,270

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004)

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993)

lata badań klasa czystości wód

2000

III

2001

II

2002

II

2003

Ib

2004

Ib

Jakość zwykłych wód podziemnych (2005-2006)

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. nr 32, poz. 284) w sprawie klasyfikacji...

lata badań klasa czystości wód

2005

II

2006
II

spis punktów regionalnego monitoringu wód podziemnych

powrót do mapy powiatu